JA Latvia sertifikāts

JA Latvia Sertifikātu iegūšanas Nolikums 2018

JA Latvia sertifikātu var iegūt JA Latvia dalībskolu 12.klašu skolēni, kuri piedalījušies sekojošās JA Latvia programmās:

Studiju maksas atlaides

Sertifikāts sniedz priekšrocības un tiek pozitīvi vērtēts šādās Latvijas augstskolās:

Studiju maksas atlaide: 50% apmērā no pirmā studiju gada studiju maksas LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes bakalaura vai profesionālā bakalaura studiju programmās)

Uzrādot sekojošus dokumentus: - vispārējās vidējās izglītības apliecinošu atestātu, - centralizēto eksāmenu rezultātus latviešu valodā un matemātikā, - Biedrības JA Latvia izsniegto sertifikātu (izsniegtu 12. klases skolēnam 2018. gadā).

Minētās tiesības var izmantot 3 gadu laikā no sertifikāta saņemšanas brīža.

Studiju maksas atlaide: 50% apmērā no pirmā studiju gada Biznesa augstskolas Turība bakalaura un profesionālā bakalaura studiju maksas programmās.

Uzrādot sekojošus dokumentus: - vispārējās vidējās izglītības apliecinošu atestātu, - centralizēto eksāmenu rezultātus latviešu valodā un matemātikā (maināms pēc augstskolu noteikumiem) , - Biedrības JA Latvia izsniegto sertifikātu (izsniegtu 12. klases skolēnam 2018. gadā).

Minētās tiesības var izmantot 3 gadu laikā no sertifikāta saņemšanas brīža.

Studiju maksas atlaide: 10% apmērā no pirmā semestra maksas visās 1. līmeņa un profesionālā bakalaura studiju programmās.

Uzrādot sekojošus dokumentus: - vispārējās vidējās izglītības apliecinošu atestātu, - centralizēto eksāmenu rezultātus latviešu valodā. angļu valodā un matemātikā (maināms pēc augstskolu noteikumiem) , - Biedrības JA Latvia izsniegto sertifikātu (izsniegtu 12. klases skolēnam 2018. gadā).

Minētās tiesības var izmantot 3 gadu laikā no sertifikāta saņemšanas brīža.

Prakstiskā
komerczinību kursa
apguves apliecinājums

Mārketingā

Uzņēmējdarbībā

Menedžmentā

Grāmatvedībā

Likumdošanā

Lietišķo etiķete

JA Latvia sertifikāta saņemšanai skolotājam/konsultantam jāaizpilda Sertifikāta pieteikuma veidlapa

Sagatavoto informāciju ar atzīmi JA Latvia sertifikāts sūtīt uz e-pastu jal@jal.lv

Svarīgi! E-pasts drīkst būt sūtīts vienīgi no skolotāja/konsultanta e-pasta!