25.01.2011

Biznesa ideju konkurss ar galveno balvu - braucienu uz Norvēģiju!

Projekta „Par praktiskās biznesa izglītības programmas un pasākumu ieviešana, tai skaitā biznesa ideju konkurss, profesionālās izglītības, profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādēs un skolās, kas īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas” ietvaros tiek izsludināts konkurss:

Cēsu Profesionālās vidusskolas, Limbažu Profesionālās vidusskolas; Valmieras 36.arodvidusskolas, Valmieras mākslas vidusskolas, Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikuma, Smiltenes tehnikuma, Jāņmuižas Profesionālās vidusskolas un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņiem.

Galveno balvu – apmaksātu braucienu uz Norvēģiju pieredzes apmaiņas pasākumu (š.g. aprīlī) iegūs četri SMU biznesa konsultanti un Skolēnu Mācību Uzņēmumi, kuri, atbilstoši vērtēšanas kritērijiem un žūrijas gala lēmumam, būs ieguvuši augstāko novērtējumu. 

Konkursa norises laiks:

25.01.2011 – biznesa ideju konkursa izsludināšana;

15.02.2011 - biznesa plāna papildinājumu iesniegšanas termiņš;

15.02.2011 - 09.03.2011 – biznesa plānu izvērtēšana;

09.03.2011 – biznesa idejas / SMU prezentācijas iesniegšanas termiņš;

11.03.2011 – biznesa idejas / SMU prezentācija konkursa žūrijai Starptautiskā Skolēnu Mācību Uzņēmumu (SMU) festivāla 2011. laikā 11.-12.martā;

12.03.2011 – biznesa ideju konkursa uzvarētāju apbalvošana.

SMU biznesa plāns jāiesniedz šeit.

To var iesniegt viens cilvēks – SMU pārstāvis vai visa SMU komanda. 

Atkarībā no SMU iepriekšējās darbības iespējami sekojoši darba uzdevumi:

  1. tie SMU, kas biznesa plānu jau iesnieguši SMU reģistrācijas procesā un nevēlas to papildināt, var piedalīties konkursā ar jau iesniegto SMU biznesa plānu.

  2. tie SMU, kas biznesa plānu ir iesnieguši SMU reģistrācijas procesā, bet vēlas to papildināt, ir aicināti to darīt un nosūtīt konkursam atjaunotu biznesa plānu.

  3. tie SMU, kas nav iesnieguši biznesa plānu SMU reģistrācijas procesā, izstrādā jaunu biznesa plānu un iesniedz to dalībai konkursā.

Precīza informācija SMU Biznesa ideju konkursa Nolikumā!

Vairāk informācijas rakstot programmu direktorei, Ingai Bolmanei uz e-pastu: ingabolmane@jal.lv.


Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru