Finanšu pratība

Programma 1.-9. klašu skolēniem, kas palīdz apgūt patstāvīgas saimniekošanas prasmes, izprast dažādus ekonomiskos un finanšu jēdzienus. Programmas laikā skolotājs rosina skolēnus vērot un analizēt notikumus sev apkārt, veidot viedokli, argumentēt.

1.-4. klasei konkurss Mana vārdnīciņa 5.-9. klasei konkurss Biznesa pasakas
Finanšu pratības ABC sociālo zinību mācību materiāli 1.-8.klasei No bērnības attīsta radošo domāšanu, patstāvību un sadarbību
Mana vārdnīciņa

Vārdnīciņā tiek apkopoti ekonomikas jēdzienu skaidrojumi, bērnu vārdiem izteiktie, nevis no grāmatas pārrakstītie. Vārdnīciņu veido 3 paaudzes: skolēni, vecāki, vecvecāki, skaidrojot dotos ekonomiskos jēdzienus no savas dzīves pieredzes. Ģimene palīdz sākumskolas skolēnam izprast saimnieciskās darbības pamatjēdzienus, patstāvīgi domāt, pieņemt lēmumus, iesaistīties diskusijā.

1.-4 klasei

Ekonomisko jēdzienu skaidrošana

3 paaudzes – skolēns, vecāks, vecvecāks

sadarbībā ar Latvijas Banku

Skaidro skolēni

Norēķinu karte

Mazs plastmasas dēlītis, ko ieleik kases aparātā via bankomātā

Krista Mieze, 3.klase

Ēnu diena

Šajā dienā iztēlojies, ka esi prezidents

Margarita Parfena, 3.klase

Labklājība

Labi justies savā valstī.

Karīna Kondore, 3.klase

Pakalpojumu sniegšana

Palīdzība, kas nepieciešama katram cilvēkam. Ir cilvēki, kas to vien dara, kā sniedz pakalpojumus.

Monta Zariņa, 4.klase

Tirgus

Vieta, kur tirgojas un iepērkas, kur riņķo nauda.

Ance Gūtmane, 2.klase

Ģimene

Tas ir tas, ko mēs ļoti mīlam, tas ir visdārgākais uz pasaules - mamma, tētis, brālis, māsa un es.

Fēlikss Brunsliepa, 1.klase

Alga

Kad tu strādā un strādā, un pēc dažām dienām tev iedod naudu.

Olga, 1.klase

Atbildība

Kad skolotāja saka, ka ir jāpaskatās, vai starpbrīdī visi uzvedas klusu. Un es to izdaru.

Olga Patrīcija Mūrniece, 1.klase

Inese Gura

Kristera (12) un Regnāra (7) mamma

« Dalība konkursā mūsu ģimenei izvērtās ļoti interesanta – bija pārsteigums, cik dažādi katrs no mums uztver dzīvi un ikdienā tik bieži izmantotos jēdzienus. Bērnam tā noteikti bija iespēja gūt dziļāku izpratni ar naudu saistītajos jautājumos, kā arī kļūt par patstāvīgu projekta vadītāju, apkopojot dažādu ģimenes locekļu domas. »

Biznesa pasakas

Konkurss pamatskolas skolēniem, kas rosina apgūtās teorētiskās un ekonomiskās likumsakarības pielietot dažādās dzīves situācijās un ietērpt pasakas formātā. Skolēni sacer biznesa pasakas ar laimīgām beigām, tās ilustrē vai citādi vizualizē. Konkursā var piedalīties jebkurš JA Latvia dalībskolu 5.–9. klašu skolēns.

savas un citu rīcības vērtēšana

lēmumu pieņemšana un īstenošana

otra domu uzklausīšana

savu ideju piedāvāšana

prasme pastāstīt par kopīgi paveikto

informācijas apkopošana

cēloņu un seku saskatīšana

prezentēšanas prasmes

Biznesa pasaka jāveido, lai tajā parādītos skolēna izpratne ar naudu saistītos jautājumos, lai pasakas personāžs izprot kā pārvaldīt ienākumus un izdevumus, kā veidot ieguldījumus un ko darīt saistību gadījumā. Biznesa pasakā ar ekonomisko pratību sasaistāma ir prasme un gudrība nopelnīt naudu – atrast labu darbu, vai uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību. Finanšu pratība ir zināšanu apguves procesā iegūtu spēju izprast ar naudu saistītus jautājumus, pārvaldīt ienākumus un izdevumus, ieguldījumus un saistības.

Jānis Krievāns

JA Latvia vadītājs

Finanšu pratību jāsāk apgūt jau pirmajās klasēs, kad tai piemīt izklaidējošāka ievirze nākotnes zināšanu vārdā. Konkurss ir lielisks rīks, lai palīdzēt bērniem izprast, no kurienes ģimenē parādās nauda un kā ar to saprātīgi rīkoties, tā ļaujot novērtēt arī nopelnītās naudas vērtību. Esmu pārliecināts, ka šo zinību apguve jau skolas solā ļaus nākotnes pieaugušajiem pieņemt atbildīgus finanšu lēmumus visdažādākajos mērogos.