TITAN

Spēle JA TITAN ir izstrādāta, lai ļautu skolēniem iejusties īsta uzņēmēja statusā. Tās darbība notiek 2035. gadā, nākotnes intensīvās tiešsaistes tirgū, kur katrai komandai ir jāizstrādā stratēģija, kā visveiksmīgāk tirgot datorus un gūt panākumus.
Skolas un reģionālie čempionāti visā Latvijā 8 labākās komandas finālā
Biznesa simulācija tiešsaistē 10.-12.klašu skolēni un tehnikuma audzēkņi

Par TITAN

Sacenšoties intensīvajā online Holo-Generator tirgū (nākotnes personalizētais portatīvais dators), skolēni pielieto visas iegūtās zināšanas un iemaņas, lai pierādītu, ka viņu uzņēmums ir labākais, spēj izkonkurēt jebkuru citu un veiksmīgi atnest peļņu dalībniekiem. JA TITAN simulācija ļauj ikvienam iejusties vadītāja lomā.

Spēlē aicināti piedalīties JA Latvia dalībskolu skolēni, veidojot komandas 2-4 cilvēku sastāvā. Spēle ir sadalīta pa ceturkšņiem, un katrā no tiem skolēni veic informācijas analīzi un pieņem lēmumus par ražojamās produkcijas apjomu, produkta cenu, mārketinga aktivitātēm, attīstību un modernizāciju, kā arī investīcijām.

Ph.D., RTU Rīgas Biznesa skolas bakalaura programmas direktors

Claudio A.Rivera

Izpratne par dažādo biznesa procesu saistību un stratēģijas nozīmi ir veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatprincipi un TITAN spēle ļauj apgūt to jau vidusskolā. TITAN biznesa stratēģiskā spēle ir lieliska iespēja jauniešiem apgūt ekonomiku un biznesa vadību ar simulācijas spēles palīdzību starptautiskā atmosfērā, kā arī smelties lielisku pieredzi un paplašināt savu redzesloku. Šobrīd Latvijai vajag daudz jaunu un enerģijas pilnu uzņēmēju. TITAN – tā ir iespēja iejusties uzņēmuma vadītāja lomā un pārbaudīt sevi virtuālā uzņēmuma vadīšanā! uzņēmuma vadītāja lomā un pārbaudīt sevi virtuālā uzņēmuma vadīšanā!

Vērtēšana

Veiksmīgākais uzņēmums spēlē JA TITAN tiek noteikts pēc panākumu indeksa (Performance Index), ko veido pieci rādītāji:
nesadalītā peļņa (50 %)
pieprasījuma potenciāls (20 %)
piedāvājuma potenciāls (10 %)
tirgus daļa (10 %)
attīstība (10 %)
Latvijas čempionāta finālā labākā komanda tika noteikta pēc diviem kritērijiem – spēlē sasniegtā panākumu indeksa un spēles stratēģijas prezentācijas žūrijai, kurā komanda demonstrē spēles laikā uzkrātās zināšanas un prasmi tās pielietot.
Perfomance
index

Iespēja mācīties

Iepriekš mācīties un izspēlēt izmēģinājuma iespējams, izveidojot treniņu profilu TITAN simulācijas spēles sistēmā.