JA Latvia Skolotāju klubs

Skolotāju Klubs ir izveidots ilgstošai darbībai ar nolūku veicināt ekonomisko domu un ilgtermiņa tautsaimniecības attīstību Latvijā. Skolotāju Klubs sekmēs jauniešu izpratni par uzņēmējspēju nozīmi, sabiedrisko norišu jautājumiem, rosinās jauniešus savu darbību veltīt šo jautājumu popularizēšanai tuvākajā apkārtnē, veidos jauniešus par sabiedriski darbīgiem savas tautas, valsts un sabiedrības locekļiem. Par Skolotāju kluba prezidentu ieceļ skolotāju, kurš mācību gada noslēgumā tiek nominēts par ”Gada labāko skolotāju ekonomikā”! Skolotāju kluba prezidentu ieceļ uz 1 gadu.

Skolotāju Klubs ir izveidots ilgstošai darbībai ar nolūku veicināt ekonomisko domu un ilgtermiņa tautsaimniecības attīstību Latvijā. Skolotāju Klubs sekmēs jauniešu izpratni par uzņēmējspēju nozīmi, sabiedrisko norišu jautājumiem, rosinās jauniešus savu darbību veltīt šo jautājumu popularizēšanai tuvākajā apkārtnē, veidos jauniešus par sabiedriski darbīgiem savas tautas, valsts un sabiedrības locekļiem. Par Skolotāju kluba prezidentu ieceļ skolotāju, kurš mācību gada noslēgumā tiek nominēts par ”Gada labāko skolotāju ekonomikā”! Skolotāju kluba prezidentu ieceļ uz 1 gadu.

Lai reģistrētos darbībai Skolotāju klubā,
ir nepieciešams veikt šādus priekšdarbus:

Skolas vadītājs katru mācību gadu noslēdz sadarbības līgumu ar JA Latvia par praktisko biznesa izglītības programmu īstenošanu skolā (skatīt sadaļu Pievienojies);

Šeit reģistrējās skolas pedagogi, kuri vēlās darboties ar JA Latvia programmām – šāda iespēja ir pilnīgi visiem dalībskolas pedagogiem;

Ja pedagogs ir piereģistrējies, tad savā jaunizveidotajā profilā ir iespēja saņemt visu JA Latvia programmu piedāvājumu;

Reģistrētie pedagogi var būt par konsultantiem Skolēnu mācību uzņēmumos un arī pilnveidot savas kompetences A līmeņa pedagogu tālākizglītības kursos un kļūt par SMU mentoru, kā arī aktīvi darboties visos JA Latvia piedāvātajos pasākumos un konkursos, protams, iesaistot arī savus skolēnus;

Reģistrētie pedagogi ir konkrētā mācību gada Skolotāju kluba biedri, bet, veidojot mācību materiālus, var klūt par metodiķiem, savukārt, pārstāvot JA Latvia skolas, novada, pilsētas, valsts un starptautiskā līmenī, pedagogiem ir iespēja iegūt JA Latvia Skolotāju kluba eksperta kvalifikāciju;

Apliecinājumu par biedra, eksperta vai metodiķa statusu vai arī Apliecības par A līmeņa pedagoga tālākizglītības kursu pabeigšanu JA Latvia izsniedz katra mācību gada beigās pēdējā kursu nodarbībā (jūnijā);

Skolotājiem pēc reģistrācijas, kamēr skola ir JA Latvia dalībskola, ir pieejams viņa profils www.jalatvia.lv mājas lapā, bet informāciju par JA Latvia aktivitātēm skolotājs var saņemt arī ja vēl nav piereģistrējies attiecīgajā mācību gadā.

Skolotāju Klubs ir izveidots ilgstošai darbībai ar nolūku veicināt ekonomisko domu un ilgtermiņa tautsaimniecības attīstību Latvijā. Skolotāju Klubs sekmēs jauniešu izpratni par uzņēmējspēju nozīmi, sabiedrisko norišu jautājumiem, rosinās jauniešus savu darbību veltīt šo jautājumu popularizēšanai tuvākajā apkārtnē, veidos jauniešus par sabiedriski darbīgiem savas tautas, valsts un sabiedrības locekļiem. Par Skolotāju kluba prezidentu ieceļ skolotāju, kurš mācību gada noslēgumā tiek nominēts par ”Gada labāko skolotāju ekonomikā”! Skolotāju kluba prezidentu ieceļ uz 1 gadu.

Skolotāju kluba uzdevumi:

Diskusijas veidošana ekonomiskās izglītības jomā Latvijā

Ekonomisko programmu izstrādāšana un to īstenošana

Praktiskās, radošās Ekonomiskās skolas attīstība

Skolēnu iesaistīšana ekonomisko pētījumu organizēšanā un veikšanā

Sabiedrības izglītošana ekonomiskos jautājumos

Skolotāju Klubs savas idejas izplata, veicot saraksti, citu informācijas apmaiņu, nodarbojoties ar izdevējdarbību/metodisko darbu, rīkojot un piedaloties dažādos pasākumos, kā arī citos veidos

Vairāk informācijas, sazinoties ar JA Latvia programmu direktori Ingu Bolmani

Tālrunis : 22070040
E-pasts : inga@jal.lv