JA Latvia sertifikāts

JA Latvia sertifikātu var iegūt JA Latvia dalībskolu 12.klašu skolēni, kuri piedalījušies šādās JA Latvia programmās:

Sertifikāta sniegtās priekšrocības

Uzrādot sekojošus dokumentus:

- vispārējās vidējās izglītības apliecinošu atestātu,

- centralizēto eksāmenu rezultātus latviešu valodā un matemātikā,

- Biedrības JA Latvia izsniegto sertifikātu (izsniegtu 12. klases skolēnam 2018. gadā).

Minētās tiesības var izmantot 3 gadu laikā no sertifikāta saņemšanas brīža.

Sertifikāts sniedz priekšrocības un tiek pozitīvi vērtēts šādās Latvijas augstskolās:

Studiju maksas atlaide: saskaņošanā.

 

Priekšrocības uzņemšanā: Pozitīvi ņem vērā sertifikātu un piešķirt papildus punkuts saskaņā ar uzņemšanas noteikumiem konkursā uz valsts budžeta un fizisko vai juridisko personu finansētām studiju vietām.

 

Studiju maksas atlaide: saskaņošanā.

 

 

 

Studiju maksas atlaide: saskaņošanā.

 

 

Studiju maksas atlaide: 50% apmērā no pirmā studiju gada studiju maksas LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes bakalaura vai profesionālā bakalaura studiju programmās konkursa kārtībā.

 

 

Studiju maksas atlaide: 50% apmērā no pirmā studiju gada Biznesa augstskolas Turība bakalaura un profesionālā bakalaura studiju maksas programmās.

 

 

 

Studiju maksas atlaide: saskaņošanā.

 

Studiju maksas atlaide: 10% apmērā no pirmā studiju semestra maksas visās 1. līmeņa un profesionālā bakalaura studiju programmās.

 

Priekšrocības uzņemšanā: Pozitīvi ņem vērā sertifikātu un piešķirt papildus punktus saskaņā ar uzņemšanas noteikumiem konkursā uz valsts budžeta un fizisko vai juridisko personu finansētām studiju vietām.

Prakstiskā
komerczinību kursa
apguves apliecinājums

Mārketingā

Uzņēmējdarbībā

Menedžmentā

Grāmatvedībā

Likumdošanā

Lietišķo etiķete

JA Latvia sertifikāta saņemšanai skolotājam/konsultantam jāaizpilda Sertifikāta pieteikuma veidlapa

Sagatavoto informāciju ar atzīmi JA Latvia sertifikāts sūtīt uz e-pastu jal@jal.lv

Svarīgi! E-pasts drīkst būt sūtīts vienīgi no skolotāja/konsultanta e-pasta!