20.10.2011

Iespēja kļūt par JA-YE biedru!

Junior Achievement – Young Enterprise Latvija

IELŪGUMS

Aicinām Jūs apmeklēt Junior Achievement – Young Enterprise Latvija

biedru kopsapulci šī gada 2. novembrī plkst. 17.00 

(vieta tiks precizēta līdz 27.10.11.)

Biedru sapulces laikā tiks uzņemti jaunie biedri, kuriem tiks nodrošinātas šādas iespējas:

1) Iespēja piedalīties uzņēmējdarbības izglītības procesu pilnveidē;

2) Iespēja piedalīties uzņēmējdarbības izglītības stratēģijas izveidē un realizācijā;

3) Iespēja gūt sociāli atbildīga sabiedrības locekļa gandarījumu jaunatnes izglītošanā;

4) Iespēju piedalīties JA-YE publiskajos pasākumos kā viesiem un/vai žūrijas pārstāvjiem, tādējādi iegūstot jaunus kontaktus un pieredzi;

5) Iespēju piedalīties JA-YE semināros kā lektoriem un nozares ekspertiem;

6) Iespēju iegūt papildu publicitāti un atpazīstamību sabiedrībā, piedaloties TV un radio intervijās, paust savu viedokli drukāto mediju intervijās un citos masu medijos;

7) Iegūt iespēju uzrunāt vairāk nekā 15 000 skolēni, 200 skolotāju un 300 uzņēmēju un pašvaldību katru gadu tiešā un nepastarpinātā veidā;

8) Iespēju tikt ievēlētam JA-YE Padomē;

9) Iespēju piedalīties sabiedriskajā dzīvē, veidot un stiprināt kontaktus, un dažādos veidos biedroties;

10) Iespēju aktīvi piedalīties dialoga veidošanas un sadarbības pasākumos ar JA-YE sadarbības partneriem;

11) Iespēju regulāri tikt informētām par JA-YE aktualitātēm.

Ar pašreizējās JA-YE Padomes lēmumu biedru nauda ir noteikta 50 LVL apmērā. 

Šī summa ir sadalāma vairākos maksājumos.

Biedru sapulces laikā tiks apstiprināti JA-YE jaunie Statūti, kā arī ievēlēta jaunā JA-YE Padome.

Pašreizēja JA-YE Padome

1) Aigars Rostovskis, JA-YE Padomes priekšsēdētājs; BA Turība valdes priekšsēdētājs

2) Guntars Kokorevičs, Dalkia Latvia pilnvarotais pārstāvis

3) Arnolds Kardels, SEB bankas iepirkumu pārvaldes vadītājs

4) Zigurds Strīgelis, SIA „Eco Litter” valdes loceklis, SIA „Eco Sorb group” vadītājs

5) Atis Švinka, SIA „LIC Gotus” valdes priekšsēdētājs

6) Zane Ozola, SIA „Patnis” valdes priekšsēdētāja

7) Gundars Strautmanis, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents

8) Aiva Vīksna, SIA „Lietišķās informācijas dienests” izpilddirektore

9) Ojārs Kehris, „Ekonomistu apvienība 2010” prezidents

Lūdzu apstiprināt savu dalību biedru kopsapulcē līdz 26.10.2011. plkst. 17.00 šajā vietnē

http://ej.uz/biedrusapulce

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar JA-YE Mārketinga vadītāju Jāni Grandānu, 22079001, jal@jal.lv.

Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru