04.11.2011

Piedalies biznesa plānu konkursā un studē bez maksas LU!

Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement- Young Enterprise Latvija (JAL), sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti, aicina visus JAL dalībskolu 9.- 12. klašu skolēnus piedalīties Biznesa plānu konkursā. Šis konkurss dos Jums iespēju pielietot un pārbaudīt iegūtās zināšanas praksē.

Biznesa plānu konkursa mērķis ir mudināt jauniešus saprast, kas ir biznesa plāns, kāpēc tas vajadzīgs un kā to izveidot, kā arī papildināt viņu zināšanas informācijas apkopošanā un novērtēšanā, uzņēmuma vadīšanā un plānošanā, finansu analīzē.

Biznesa plāns ir skolēna iecerētās biznesa idejas plāns. Jaunieši ir spējīgi mainīt pasauli. Jauniešiem ir idejas, motivācija un prasmes, lai pielietotu visas moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas. Jaunieši! Domājiet ārpus rāmjiem, fokusējieties uz problēmām, ko katrs vēlās atrisināt, un to izdariet!

Žūrijas komisija vērtēs Biznesa plānus pēc šādiem kritērijiem:

- Vai kopsavilkumā uzsvērta uzņēmuma loma un vieta Latvijas makroekonomiskajā kontekstā;

-   Preces vai pakalpojuma konkurētspēja Latvijas un ārvalstu tirgos;

-   Biznesa idejas ilgtermiņa iespējas;

-   Biznesa idejas iespējas veicināt produkta eksportu;

-   Inovatīvā produkta prototips/paraugs vai cita veida pamatojums;

-  Produkta ar augstu pievienoto vērtību prototips/ paraugs vai cita veida pamatojums.

Labāko darbu autori - finālisti, prezentēs savus darbus žūrijas komisijai, parādot arī produkta prototipu.

Konkursā var piedalīties JAL dalībskolu 9. - 12. klašu skolēni, kas apgūst sociālās zinības un ekonomiku.

Konkursa 1.vietas ieguvējiem LU Ekonomikas un vadības fakultāte dāvina 1 gadu bezmaksas studijas kādā no fakultātes pamatstudiju programmām.

Informācija par konkursa nolikumu, darbu iesūtīšanas termiņiem un fināla konkursu tiks publicēta tuvākajā laikā.

Par iespējām pieteikt dalību biznesa plānu konkursā droši jautājiet arī JAL biroja darbiniekiem Tālr./fakss: +371 67339656, e-pasts: jal@jal.lv

Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru