19.12.2011

Uzraksti biznesa plānu un studē bez maksas LU EVF!

Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement- Young Enterprise Latvija (JAL), sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti, aicina visus JAL dalībskolu 9.- 12. klašu skolēnus piedalīties Biznesa plānu konkursā. Šis konkurss dos Jums iespēju pielietot un pārbaudīt iegūtās zināšanas praksē.

Biznesa plānu konkursa mērķis ir mudināt jauniešus saprast, kas ir biznesa plāns, kāpēc tas vajadzīgs un kā to izveidot, kā arī papildināt viņu zināšanas informācijas apkopošanā un novērtēšanā, uzņēmuma vadīšanā un plānošanā, finansu analīzē.

Biznesa plāns ir skolēna iecerētās biznesa idejas plāns. Jaunieši ir spējīgi mainīt pasauli. Jauniešiem ir idejas, motivācija un prasmes, lai pielietotu visas moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas. Jaunieši! Domājiet ārpus rāmjiem, fokusējieties uz problēmām, ko katrs vēlās atrisināt, un to izdariet!

Konkursa 1.vietas ieguvējiem LU Ekonomikas un vadības fakultāte dāvina 1 gadu bezmaksas studijas kādā no fakultātes pamatstudiju programmām.

Konkursa nolikums

Biznesa plāna rakstīšanas rokasgrāmata 

Par iespējām pieteikt dalību biznesa plānu konkursā droši jautājiet arī JAL biroja darbiniekiem Tālr./fakss: +371 67339656, e-pasts: jal@jal.lv

Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru