10.05.2012

Skolēniem ir iespēja iegūt sertifikātu par finanšu vadības sistēmas HansaWorld Enrterprise lietošanu

2012. gada 8. jūnijā SIA “Sensum Solutions” sadarbībā ar JA-YE
Latvija piedāvā SMU dalībniekiem iegūt sertifikātu, kas apliecinās
dalībnieka zināšanas un praktisko pieredzi darbā ar uzņēmuma vadības
programmatūru HansaWorld Enterprise.


SIA “Sensum Solutions” piedāvā Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) programmas dalībniekiem iespēju iepazīt un sava SMU finanšu uzskaitei izmantot biznesa vadības sistēmu HansaWorld Enterprise, kas ir plaši atzīta pasaulē - to izmanto vairāk kā 75 000 uzņēmumu visā pasaulē. Tas ne tikai atvieglo skolēnu darbu ar finansēm, bet arī sniedz iespēju iegūt pieredzi darbā ar mūsdienīgu biznesa vadības programmatūru.


SIA “Sensum Solutions” aicinās savus esošos klientus Latvijā atbalstīt skolēnu praktisko izglītību un iespēju robežās piedāvāt prakses vietas tiem skolēniem, kas būs ieguvuši HansaWorld Enterprise sertifikātu.
Šāda sertifikāta iegūšana skolēnam, kas vēlas saistīt savu nākamo karjeru ar biznesa pārvaldību vai finanšu vadību, ir būtisks pieredzes apliecinājums. Tas skolēnam palīdzēs veidot mērķtiecīgu CV, vieglāk iegūt prakses vietu un konkurēt darba tirgū.

20. marts, 2012 -  www.smu.lv iereģistrētajiem lietotājiem ir pieejama HansaWorld Enterprsie DEMO instalācija un lietošanas rokasgrāmata kā metodiskais materiāls.
10. maijs, 2012 – vortālā www.smu.lv pieejami 10 sertificēšanas eksāmena testa jautājumu paraugi un praktiskais uzdevums uzdevums kopā ar HWE versiju kā paraugu ar aizpildītu praktisko uzdevumu.
Pieteikšanās elektroniski šeit līdz 23. maijam.
8. jūnijs - eksāmens sertifikāta iegūšanai. Eksāmena norises vieta – Rīga.
Rezultāti tiek paziņoti 2. nedēļu laikā pēc eksāmena.

Lai iegūtu HansaWorld Enterprise sertifikātu, skolēnam nepieciešams izpildīt eksāmenam sagatavotu testu un praktisko uzdevumu JA-YE Latvija organizētā sertificēšanas eksāmena vietā un laikā.
JA-YE Latvija organizētā eksāmena vietā SMU dalībnieki individuāli pilda testu ar 30 jautājumiem un 1 praktisku uzdevumu sistēmā HansaWorld Enterprise.


 

Pieteikšanās līdz 23. maijam -

Pieteikšanās šeit!


Vairāk informācijas - http://www.smu.lv/events/22
Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru