20.09.2012

Ekonomikas mācība jāspēj nodrošināt visās vispārizglītojošās un profesionālajās skolās

HTML Online Editor Sample

Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk – LDDK), Ekonomikas ministrija un biedrības „Junior Achievement – Young Enterprise Latvija” un „JCI Latvia” atbalsta Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājumu ieviest ekonomikas mācības priekšmetu skolās. Tā ietvaros skolēniem jādod iespēja apgūt uzņēmējdarbības izglītību un attīstīt uzņēmējspēju kompetences, turklāt šī iespēja jādod visiem gan vispārizglītojošo skolu skolēniem, gan profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem.

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts: „Ekonomikas mācība mūsdienu apstākļos vairs nav jautājums par izvēlēm, bet gan ikdienas nepieciešamību. Tā ir svarīga, lai ne tikai liktu pamatu un audzinātu jauno uzņēmēju paaudzi, bet arī sniegtu praktiskas zināšanas un iemaņas, kas noder pilnīgi visiem. Tas attiecas, piemēram, uz spēju pieņemt izsvērtākus personīgo finanšu un ar mājsaimniecību budžetu saistītus lēmumus, lai neatkārtotu mūsu paaudzes pieļautās kreditēšanas burbuļa kļūdas. Ekonomikas mācība ir mūsu iespēja dot pamatu un zināšanas par šiem jautājumiem jaunajai paaudzei.”

Uzņēmējdarbības aktivitātes pieaugums un jauniešu nodarbinātība ir aktuāls jautājums ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas Savienībā, kur jauniešu bezdarba līmenis joprojām ir augsts – gandrīz 23%. Jauniešu īpatsvars kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaitā Latvijā jūlija beigās bija 10.3% jeb 11851 jauniešu bezdarbnieku vecumā no 15-24 gadiem.

LDDK, sadarbībā ar biedrībām „Junior Achievement – Young Enterprise Latvija”un „JCI Latvia” ir identificējuši problēmas par uzņēmējdarbības izglītību Latvijā.

LDDK ģenerāldirektore Līga Menģelsone:Šobrīd ir nepietiekams ekonomikas un komerczinību priekšmetu daudzums vispārējās vidējās izglītības programmās. Apzinoties šo problēmu, mums ir iespēja to vērst par labu, lai nākotnē nepieļautu kļūdas, veidojot savs ģimenes personīgo budžetu, piemēram, aizņemties neapdomīgus kredītus. Uzņēmējspējas kompetences attīstīšana būtu arī pamudinājums izdarīt izvēli un kļūst par darba devēju.”

JCI Latvia un JCI Europe valdes pārstāvis Ivars Raciņš:Vērtējot izglītības saturu, esam secinājuši, ka mācību priekšmetu standarti nav atbilstoši un šobrīd bērni un jaunieši netiek sagatavoti dzīvei 21.gadsimtā. Šodienas strauji mainīgajā pasaulē daudz svarīgāk ir iemācīt cilvēkam nemitīgi apgūt jauno, adaptēties pārmaiņām, strādāt un sastrādāties komandās, vadīt cilvēkus orientējoties uz tiem, nevis sevi (līderība pretstatā menedžmentam), kritiski domāt un analizēt, meklēt informāciju, rīkoties ar tehnoloģijām. Eiropas mūžizglītības ietvardokuments (European Reference Framework “Key competences for lifelong learning”) nosaka pamata kompetenču kopumu, kas nepieciešams cilvēkam mūsdienu pasaulē. Uzņēmējspējas ir viena no tām. Izglītības sistēmas pārmaiņas ir komplekss pasākumu kopums, kuru jau ir uzsācis Izglītības un zinātnes ministrs, un obligāta praktiskās uzņēmējdarbības programmas un ekonomikas priekšmeta atjaunošana skolās ir viens no šiem pasākumiem.”

Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) vadītājs Jānis Krievāns: „Vēl viena no identificētajām problēmām ir konkrēto mācību priekšmetu pedagogu izglītība un kompetence uzņēmējdarbības izglītības jomā, lai nodrošinātu šo mācību priekšmetu kvalitāti, ir nepietiekama. Ekonomikas pamati ir jāapgūst ne tikai visiem skolēniem, bet arī skolu pedagogiem, kuri iesaistījušies jaunatnes izglītošanā. Tādējādi tiktu attīstītas skolēnu uzņēmējspēju kompetences un veidotos jauno uzņēmēju paaudze. Tāpat nosakot virzību uz praktiskām mācību metodēm, mācību procesā iesaistot tādas programmas kā, piemēram, īstenojot JA-YE Latvija praktiskās biznesa izglītības programmas, kā arī pielīdzinot praktiskos biznesa izglītības sasniegumus Valsts un starptautiskās olimpiādes līmenim (piemēram, JA-YE Latvija programmas Skolēnu mācību uzņēmumu Latvijas un Eiropas fināls), tiktu panākta reāla skolēnu uzņēmējspēju kompetenču attīstīšana.”

Video no JA-YE Latvija intervijas Latvijas Televīzijas raidījumā "Labrīt Latvija" 17. septembrī

Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru