08.11.2012

Skolēni apgūst biznesa plānu rakstīšanas pamatprincipus

Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) sadarbībā ar Swedbank un Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti 2012. gada 2. novembrī organizēja semināru JA-YE Latvija dalībskolu skolēniem un skolēniem par biznesa plānu rakstīšanas pamatprincipiem.

„Biznesa plāns ir kā orientieris, tas nav sastindzis dokuments, tas nepārtraukti mainās,” biznesa plānu definēja Egīls Fortiņš, LU Ekonomikas un vadības fakultātes, Starptautisko ekonomisko attiecību katedras lektors, kurš stāstīja skolēniem un skolotājiem par biznesa ideju dzīvotspēju Latvijā un pasaulē. Viņš lika arī aizdomāties par biznesa plāna ideju un būtību, sniedzot vērtīgus padomus, piemēram, ka „rakstot idejas aprakstu galvenais saprast vai sabiedrība ko zaudētu, ja ideja nerealizētos”.

       

Seminārā LU Ekonomikas un vadības fakultātes, Starptautisko ekonomisko attiecību katedras lektore Kristīne Bērziņa iepazīstināja interesentus arbiznesa plānu tematiku un vērtēšanas procesu ikgadējā JA-YE Latvija Biznesa plānu konkursā, detalizēti izklāstot labo praksi un vājos punktus. Viņa uzsvēra un deva padomu skolēniem, ka „meklējot ideju, svarīgi izsvērt savas kompetences”. Savukārt, kā vienu no trim svarīgākajām lietām biznesa plānā minēja idejas radošumu: „Ir daudz biznesa plāni, kuros ir skaisti aprakstīta ideja, analizēta nozare, kā viss tiks realizēts, darbinieki, bet ja paskatās, tad mums jau ir 20, 30 vai 40 tādi paši uzņēmumi, kas jau darbojas. [...] Tādēļ tas radošums ir vajadzīgs.”

Biznesa plānu konkursa mērķis ir mudināt jauniešus saprast, kas ir biznesa plāns, kāpēc tas vajadzīgs un kā to izveidot, kā arī papildināt viņu zināšanas informācijas apkopošanā un novērtēšanā, uzņēmuma vadīšanā un plānošanā, kā arī finanšu analīzē.

Biznesa plānu lomu veiksmīga biznesa pamatā seminārā pierādīja Janīna Blūma, SIA “Livonia print” valdes priekšsēdētāja, iepazīstinot jauniešus un skolotājus ar SIA „Livonia print” veiksmes stāstu. Uzņēmumsuzsāka savu biznesu ar skaidru biznesa vīzija un plānu, kas kompānijai ir palīdzējis arī šogad nonākt līdz Zviedrijas Biznesa gada balvai kategorijā „Stabili augošs un ilgtspējīgs uzņēmums”.


Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru