24.04.2013

12. klašu skolēniem iespēja iegūt JA-YE Latvija sertifikātu

Junior Achievement - Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) piedāvā iespēju skolēniem iegūt  Sertifikātu, kas apliecina dalību JA-YE Latvija programmās.

JA-YE Latvija Sertifikātu var iegūt JA-YE Latvija dalībskolu 12. klašu skolēni, kuri piedalījušies sekojošās JA-YE Latvija aktivitātēs:

·         Ēnu diena;

·         Reklāmas konkurss „Cita Holivuda”;

·         Biznesa simulācijas spēle TITAN (spēlēta skolas, valsts vai Eiropas līmenī);

·         Biznesa plānu konkurss;

·         Programma „Skolēnu mācību uzņēmumi”.


JA-YE Latvija Sertifikāts sniedz priekšrocības uzsākot studijas JA-YE Latvija sadarbības augstskolās (Sertifikāts sniedz priekšrocības un tiek pozitīvi vērtēts šādās Latvijas augstskolās: Riga Business School, Biznesa augstskolā Turība, Rīgas Ekonomikas augstskolā, Daugavpils Universitātē) un būs kā apstiprinājums skolēna CV par praktisko komerczinību kursa apguvi – mārketingu, uzņēmējdarbību, menedžmentu, grāmatvedību, likumdošanu, lietvedību un lietišķo etiķeti.

Lai pieteiktos Sertifikāta saņemšanai skolotājam uz e-pastu inga.golubeva@jal.lv jāiesūta aizpildīta VEIDLAPA  līdz 3. jūnijam.

Sertifikātu izsniegšana JA-YE Latvija birojā līdz 17. jūnijam. Ja nepieciešams Sertifikātus nosūtīt pa pastu, e-pastā kopā ar veidlapu, pievienot skolas adresi.


Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru