06.01.2014

Šogad Ēnu dienā 12.februārī stiprināsim jauniešu uzņēmību

Šogad Ēnu dienā 12.februārī stiprināsim jauniešu uzņēmību


Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvijasadarbībā ar Swedbank aicina Latvijas darba devējuspiedalīties ikgadējā karjeras izglītības akcijā Ēnu diena, kas notiks 12.februārī. Šogad īpaši aicinām akcijā iesaistīties nozaru līderus un uzņēmējus, lai stiprinātu Latvijas jauniešu uzņēmību un iedvesmotu uzņēmējdarbībai.

No 13. janvāra vortālā www.enudiena.lv sāksies Ēnu devēju pieteikšanās un vakanču reģistrēšana, kas turpināsies līdz 31.janvārim. Skolēnu pieteikšanās vakancēm būs iespējama no 22.janvāra līdz 31.janvārim. Akcijā kā „ēnu devējs” aicināts piedalīties ikviens uzņēmums, organizācija vai institūcija, bet par „ēnu” var kļūt ikviens 1. – 12.klašu skolēns.

„Pētījumi liecina, ka 2020. gadā, iespējams,nebūs aktuālas tādas profesijas kā šodien... Taču nemainīgas un svarīgas paliks uzņēmējspējas – spēja būt apķērīgam un piemēroties mainīgajiem darba tirgus apstākļiem, apgūt jaunas lietas, veiksmīgi sevi prezentēt darba tirgū un nepieciešamības gadījumā radīt pašam sev darba vietu,” norāda JA-YE Latvija valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns.

Ēnu diena ir pasaulē populāra karjeras izglītības akcija, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Karjeras izglītības akcijas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum nākotnē, kā arī demonstrētu saikni starp izglītību un karjeru, rosinot skolēnus jēgpilni pievērsties mācībām. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, akcija sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme. Akcija Latvijā tiek organizēta jau kopš 2001.gada.

 

 

Vairāk informācijas par akcijas norisi:

 JA-YE Latvija mārketinga vadītāja Sintija Lase

E-pasts: sintija@jal.lv;

Kontakttālrunis: +371 22088990

Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru