14.01.2014

Reģionālais gadatirgus RĒZEKNĒ

Latgales reģionālais gadatirgus „Ar mīlestību veidots”


Rēzeknē, 07.02.2014.

 

 

Mērķis:

•      uzņēmējspēju, prezentācijas un pārdošanas prasmju attīstīšana jauniešiem;

•           piedāvāt jauniešiem iespējas praktiski realizēt sava SMU produkciju, pilnveidot mārketinga zināšanas praksē.


Dalībnieki:

•           ikviens SMU, kurš ir reģistrēts (ir reģistrācijas apliecība) JA-YE Latvija un darbojas atbilstoši SMU Nolikumam, SMU gadatirgus Nolikumam un SMU gadatirgus dalības Noteikumiem;

•           jaunieši, skolotāji, visi interesenti, kuri ieinteresēti SMU darbībā.


SMU pieteikšanās gadatirgum:

•           lai piedalītos gadatirgū, aizpildītu pieteikuma veidlapu (lejuplādēt) sūtīt uz e-pastu: iveta.balcune@rezekne.lv līdz 28.01.2014. un pēc pieteikšanās jāsaņem apstiprinājums no organizatora par dalību gadatirgū.

 

Gadatirgus norise:

•           Gadatirgus notiks 2014. gada 7. februārī Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādē „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” ZEIMUĻS, Krasta ielā 31, Rēzeknē.


 PROGRAMMA

Laiks

Aktivitāte

13.00 – 13.50

SMU reģistrēšanās, stendu iekārtošana

14.00 – 14.30

Gadatirgus atklāšana

14.30 – 15.30

Žūrijas intervijas pie stendiem, SMU tirgošanās pie stenda

15.30 – 17.00

Turpinās SMU tirgošanās pie stenda

17.00 – 17.30

Apbalvošana

17.30 – 18.00

SMU stendu novākšana

 

Vērtējums:


•       gadatirgū darbosies žūrijas komisija un labākie SMU iegūs Diplomus un simpātiju balvas dažādās nominācijās:

Inovatīvs produkts/ Inovatīva biznesa ideja

Produkts atšķiras no konkurentu produktiem.

Inovatīvs produkta dizains un/vai iepakojums.

Inovatīvs produkta pielietojums/izmantošanas veids. Inovācija ir jauna vai būtiski uzlabota produkta (preces vai pakalpojuma) vai procesa, jaunas mārketinga metodes vai jaunas organizatoriskās metodes ieviešana uzņēmējdarbībā, darba organizācijā vai uzņēmuma ārējā komunikācijā.

Videi draudzīgākais produkts

Videi draudzīgi materiāli, veicina videi draudzīgu domāšanu, popularizē videi nekaitīgu ražošanu.

Sociāli atbildīgākais SMU

Piemērots biznesa risinājums sociālajām problēmām, ar mērķi veicināt sabiedrības labklājību, ietekmi uz vidi un  ilgtspējīgu dzīvesveidu. SMU darbība motivēta sniegt sociālu labumu kādai sabiedrības daļai. Nepārprotami redzama misija vai mērķis, kas dod sociālu labumu, veicina sociālo atbildību.

Labākā pārdošanas komanda

Komandas gars. Radošs un atraktīvs pārdošanas veids.

Pieejami citi apliecinājumi un sertifikāti, atsauksmes par SMU.

Labākais stends


Inovatīvs un atraktīvs stenda dizains, vizuāli un funkcionāli saistošs.

Pieejami SMU un produkta reklāmas materiāli. Reklāma pamanāma, saistoša, nozīmīga konkrētam produktam. Veiksmīgs korporatīvais tēls, kas atbilst produkta mērķauditorijai.

Labākā dāvana „Ar mīlestību veidots”

Dāvanas oriģinalitāte, atbilstība konkrētajam gadatirgus moto „Ar mīlestību veidots”, atbilstoša dāvana Sv. Valentīna dienai.

 

Organizatori:

•           Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” Jaunatnes lietu nodaļa sadarbībā ar biznesa izglītības biedrību Junior Achievement – Young Enterprise Latvija. Papildus informācija: Iveta Balčūne, t.64622599, e-pasts: iveta.balcune@rezekne.lv.

Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru