13.03.2014

Latviešu skolotājas Briselē apgūst jaunas mācību metodes uzņēmējspēju attīstībai

120 skolotāji no 22 Eiropas valstīm 6. un 7.martā pulcējās Beļģijas galvaspilsētā Briselē, kur iepazinās ar jauno virtuālo ceļvedi skolotājiem uzņēmējspēju attīstīšanai dažādu mācību priekšmetu ietvaros.  Viens no jaunās interneta vietnes autoriem, starptautiskā biznesa izglītības organizāciju tīkla JA – YE Europe vecākais konsultants Jarle Tømmerbakke (Norvēģija) 7.aprīlī viesosies Latvijā ar lekciju Junior Achievement – Young Enterprise Latvija Starptautiskajā skolotāju konferencē „101 metode uzņēmējspēju un līderības attīstībai”.

Ar biznesa izglītības organizācijas Junior Achievement – Young Enterprise Europe iniciatīvu nesen izveidotais virtuālais ceļvedis uzņēmējspēju attīstībāwww.tesguide.eujau izpelnījies vairāku valstu skolotāju atzinību. Tajā apkopoti ap simt dažādu rīku, metožu un labās prakses piemēru skolotājiem uzņēmējspēju attīstīšanā, ko praktizē Eiropas skolās un dažādu industriju pārstāvji. Vietne ir angļu valodā, un tā ir brīvi pieejama ikvienam skolotājam. Tur pieejamās metodes un labās prakses piemēri sadalīti 35 tematiskās pakās un tās ērti atlasīt pēc apmācāmās vecuma grupas, attīstāmās prasmes vai mācību tēmas. Praksē pārbaudītas kolēģu metodes atradīs gan pirmsskolas skolotāji, gan pamatskolas, vidusskolas un pat augstskolas pasniedzēji. Būtiski, ka vietnē var reģistrēties ikviens skolotājs un arī pievienot papildus rīkus, kā arī ar palīdzēt kolēģiem pilnveidot esošos, komentējot un iesakot uzlabojumus.

Pasākumā Briselē dažādu industriju pārstāvji, politikas veidotāju un izglītības praktiķi arī dalījās viedokļos par uzņēmējspēju apguvi skolās, iedrošinot skolotājus vairāk pievērsties vēl vairāk. „Skolotājiem ir visnozīmīgākā loma uzņēmējspēju apguvē, lai jaunieši kļūtu par inovatoriem un darbiniekiem, kas veicina nākotnes ekonomiku,” norādīja starptautiskās kompānijas Accenture vadītājs Jo Deblērs(Jo Deblaere).

Latviju pasākumā pārstāvēja trīs Junior Achievement – Young Enterprise Latvija dalībskolu skolotājas – Rīgas Centra Daiļamatniecības pamatskolas direktora vietniece 5.-9. klašu mācību darbā, matemātikas skolotāja Inga Riemere, Talsu Valsts ģimnāzijas ekonomikas, komerczinību un biznesa ekonomisko pamatu skolotāja Ieva Sebre un Bauskas sākumskolas skolotāja Solvita Lauzēja.

„Bija ļoti vērtīgi iegūt informāciju par citu valstu skolotāju pieredzi, salīdzināt to ar Latviju. Pateicoties pasākumam Briselē, esam izveidojuši sadarbība ar skolu Vācijā, Leipcigas reģionā, vienīgi izbrīnu rada tas, ka viņiem visā reģionā ir tik skolēnu mācību uzņēmumi, cik pie mums vienā skolā. Ārzemju kolēģi savukārt bija izbrīnīti par to, ka Latvijā ir daudz skolotāju, kuriem pašiem ir hobiji, talanti un kuri ar savām rokām rada praktiskas un radošas lietas, kas iedvesmo darboties arī skolēnus,” iespaidos par Briselē pieredzēto dalās S.Lauzēja.

„Šodien skolēni izglītojas daudz radošākā, inovatīvākā un patīkamākā veidā. Līdz tam esam gājuši garu ceļu, un mēs nebūtu to paveikuši bez skolotājiem, kuri ir īstie pārmaiņu aģenti, taču joprojām ir daudz ko darīt, lai aptvertu visas Eiropas skolas,” uzrunā norādīja Eiropas Komisijas pārstāvis Marko Kuravičs (Marko Curavić).

Latviešu skolotājas priecājas par produktīvajām diskusijām kopā ar citu valstu skolotājiem parto, kā uzlabot mācību procesu klasēs, padarīt to vēl efektīvāku. Viņas atzīst, ka jaunais virtuālais rīks ir parocīgs un tur ir daudz jaunu noderīgu mācību metožu, ko izmantot komerczinību un ekonomikas, kā arī citās mācību stundās, tomēr šķērslis varētu būt tas, ka tas pieejams tikai angļu valodā. Tieši tādēļ viņas aicina dažādu priekšmetu skolotājus veidot sadarbību ar angļu valodas pedagogiem metožu apguvē, kuriem arī šis var būt palīgs angļu valodas stundās, jo pieejamās tēmas ceļvedī ir ļoti dažādas. Skolotājas Briselē gūtās prasmes un zināšanas šogad nodos tālāk vēl 90 citiem JA-YE Latvija dalībskolu kolēģiem Latvijā.

Šī iniciatīva ir daļa no projekta The Entrepreneurial School (www.entrepreneurialschool.eu), kas ir atbalsta rīks Eiropas skolotāju profesionālajai izaugsmei, lai veicinātu skolu pievēršanos uzņēmējspēju attīstīšanai dažādos mācību priekšmetos.  Projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Komisijas Konkurētspējas un inovāciju ievadprogrammas (CIP) finansiālu atbalstu.

Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru