12.12.2014

Skolotāji diskutē par darba devēja un darba ņēmēja domāšanas maiņu izglītības procesā

Ar diskusijām par darba devēja un darba ņēmēja domāšanas maiņu izglītības sistēmā, noslēdzās biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētie A līmeņa tālākizglītības trīs moduļu kursi dažādu mācību priekšmetu skolotājiem uzņēmējdarbības kompetenču pilnveidošanai.

Diskusijā, kuru vadīja Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Re:Baltica žurnāliste Inga Spriņģe, savās domās ar 100 skolotājiem dalījās eksperti – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) viceprezidents Aigars Rostovskis, Latvijas darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, SIA Eiro Personāls Atlases un attīstības projektu vadītāja Inna Solomatina un Swedbank personāla pārvaldes vadītāja Andželika Berga.

A. Rostovskis uzskata, ka šodien skolām jāizglīto jaunieši, ņemot vērā darba tirgus un konkurences globālo kontekstu. Tuklāt viņš uzsvēra, ka skolās jāveido jaunie cilvēki, kas spēj domāt, analizēt un paši atbildēt par savu dzīvi un, ka darbs ir jārada sev pašiem. A. Rostovskis arī akcentēja ekonomikas un biznesa pratības nozīmi indivīda un sabiedrības attīstībā, kur skolām ir liela loma, lai mācību procesā dotu jauniešiem iespēju realizēt savu potenciālu un vairot uzņēmējspējas.

Savukārt darba devēju pārstāve L. Meņģelsone akcentēja profesionālās izglītības lielo nozīmi mūsdienu tirgus apstākļos, jo nozīmīga daļa, aptuveni 30% jauniešu pēc vidusskolas beigšanas neturpina mācības augstskolā. Tieši tāpēc ir jāattīsta profesionālās izglītības pieejamība un piedāvājums.

Personāla speciāliste I. Solomatina skolotājiem pastāstīja par darba tirgus tendencēm un to, kādas prasmes ir patlaban pieprasītas darba tirgū. Sociālā inteliģence, inovatīva domāšana, multikulturāla kompetence, analītiskā domāšana, spējas apstrādāt lielu informācijas apjomu, līderības prasmes ir katra jaunā šodienas darba tirgus dalībniekam nepieciešamo prasmju kopums. „Jaunieši orientējas modernajās tehnoloģijās, bet nespēj apstrādāt, kvalitatīvi analizēt lielu informācijas apjomu”, tā I. Solomatina.

I. Solomatinas atziņas papildina arī viņas kolēģe A. Berga no Swedbank, kura par būtisku uzskata darba devēja un darba ņēmēja vērtību sistēmas sakritību kā pamatu sekmīgai sadarbībai. Tikpat svarīga ir jaunieša spēja izvirzīt mērķi un izveidot plānu kā šo mērķi sasniegt kā piemēru minot savas meitas skolas labo praksi šajā jautājumā, kad skolēns pats izstrādā savu sekmju uzlabošanas plānu un apspriež to kopā ar skolotāju un vecākiem. Šāds trīspusējās sadarbības process, viņasprāt, palīdz jaunietī attīstīt spēju izvirzīt mērķi, izveidot plānu kā to sasniegt un palielina atbildības sajūtu.

Kā jau informējām iepriekš, JA-YE Latvija A līmeņa pedagogu tālākizglītības kursi „Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) mācību metodes integrēšana dažādos mācību priekšmetos – uzņēmējspēju kompetenču attīstīšana un pilnveidošana” norisinājās no oktobra līdz decembrim trīs moduļos. Katrā modulī tika aktualizēta atsevišķs temats. 1. modulis - „ Mikro un makro ekonomikas aktualitātes Latvijā un Eiropā” notika 14. oktobrī, Rīgas Ekonomikas augstskolas telpās, 2. modulis - „Mentoringa metode darbā ar jauniešiem uzņēmējdarbības izglītības veicināšanā” notika 12. novembrī, LDDK telpās, bet 3. modulis -„Par darba devēja un darba ņēmēja domāšanas maiņa izglītība sistēmā” notika 6. decembrī modes un izklaides centrā Rīga Plaza.

Apgūstot kursu programmu 36 stundu apjomā, pedagogi no 2015. gada 11. janvāra varēs saņemt apliecību, kas derīga uzrādot izglītības dokumentus. Minēto kursu programma saskaņota Izglītības un zinātnes ministrijā.

Kursi tika organizēti LIAA projekta „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru