27.03.2015

Ar Erasmus + programmas atbalstu Latvijas skolās veicinās uzņēmējspēju attīstību

Piektdien, 27. martā Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) praktiskās biznesa izglītības  biedrība Junior Achievement Latvija (JAL) parakstīja sadarbības līgumu ar Rīgas Valsts 3. ģimnāziju, Jelgavas Spīdolas ģimnāziju, Valmieras tehnikumu un Liepājas Valsts tehnikumu par dalību trīs gadu ilgā Eiropas Komisijas projektā, kura mērķis izstrādāt rekomendācijas uzņēmējdarbības izglītības politikas veidošanai Latvijā, lai jau skolas vecumā  jauniešos  veicinātu uzņēmējspēju attīstīšanu. 

Eiropas Komisijas (EK) Uzņēmējdarbības 2020 Rīcības plāns paredz, ka dalībvalstīm obligātās izglītības ietvaros jānodrošina jauniešiem vismaz viena ar uzņēmējdarbību saistīta pieredze. Patlaban Latvijā  tikai 1 no 10 jauniešiem jeb 10% saņem šādu pieredzi. Projekta ietvaros tiks analizēts, kas ir nepieciešams valstiskā līmenī, lai 100%-tīgi sasniegtu EK izvirzītos mērķi. 

Uzņēmējdarbības izglītības ieviešana valstiskā līmenī ir viens no soļiem, kā sekmēt izglītotas un atbildīgas sabiedrības veidošanos, kurā jauni cilvēki būs gatavi ne vien kļūt par zinošiem speciālistiem, bet arī radīt paši savus uzņēmumus un būt par darba devējiem citiem, tādējādi veicinot Latvijas attīstību un izaugsmi nākotnē. 

IZM valsts sekretāra vietniece - Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamenta direktore Gunta Arāja, uzrunājot projektā iesaistītos partnerus, uzsvēra – “Praktiska, uz reālu mācību pieredzi balstīta uzņēmējdarbības izglītība, veicina ne vien uzņēmējspēju attīstību, bet arī kritiskās domāšanas, lēmumu pieņemšanas, līderības, plānošanas un citu prasmju attīstību, kas ir būtiskas jebkurā nozarē. Tāpēc droši varu teikt, ka  Latvijas iesaiste šādā starptautiskā projektā ir pienesums ne tikai  uzņēmējdarbības  izglītības politikai, bet arī labs ieguldījums katra projektā iesaistītā jaunieša  izglītības  starptautiskajai konkurētspējā”. Projekta gaitā veiktās katras valsts nacionālās stratēģijas, izglītība satura un instrumentu, skolotāju apmācību un novērtējuma sistēmas analīze kalpos par bāzi modeļa izveidei, kas paredzēs mehānismus uzņēmējdarbības izglītības ieviešanai vispārizglītojošajās skolās. 

“Uzņēmējspējas ir jāattīsta jau skolā, un to veicināšanai mācību saturā jābūt iestrādātām konkrētām, plānotām aktivitātēm, kas nodrošina šo prasmju attīstību. Lai sistemātiski strādātu pie uzņēmējdarbības izglītības ieviešanas, ir nepieciešama politika, kas tiek koordinēta un ieviesta valstiskā līmenī. Tā kā Latvijai šādas politikas patlaban nav, esam gandarīti par Eiropas Komisijas lēmumu šo projektu īstenot arī Latvijā, jo tas liecina, ka mūsu organizācijas iepriekšējā darbība tiek augstu novērtēta,” uzsver Jānis Krievāns, JAL valdes priekšsēdētājs.

Trīs gadus ilgajā Erasmus+ projektā “Inovāciju klasters uzņēmējdarbības izglītībai”  (ICEE) (Innovation Cluster for Entrepreneurship Education), kas norisināsies piecās valstīs, plānots pētīt uzņēmējdarbības izglītības ietekmi četrās izvēlētajās vizspārizglītojošajās un profesionālajās izglītības iestādēs, iesaistot projektā ne vien pašus skolēnus, bet arī viņu skolotājus un vecākus. Latvijā projektā piedalīsies Rīgas Valsts 3. ģimnāzija, Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, Valmieras tehnikums un Liepājas Valsts tehnikums. Šīs skolas tika izvēlētas, jo tajās kā JAL dalībskolās vismaz piecus gadus tiek sekmīgi īstenota JAL Skolēnu mācību uzņēmumu programma (SMU), kas tiek uzskatīta par vienu no efektīvākajam praktiskās uzņēmējdarbības izglītības metodēm.

Projekta konsorcijā, ko vada Junior Achievement-Young Enterprise Europe,  līdzās strādās izglītības ministrijas piecās valstīs – Beļģijā (Flandrijā), Igaunijā, Itālijā, Somijā un Latvijā.  Projektā iesaistītai arī pētniecības institūti Norvēģijā, Dānijā un  Horvātijā, kā arī katras projekta dalībvalsts Junior Achievement vietējā organizācija.

PREZENTĀCIJA :Erasmus+ programma: Inovāciju klasteris uzņēmējdarbības izglītībai

Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru