11.05.2015

Šogad JA Latvija finanšu pratības konkursā „Mana vārdnīciņa” piedalījās rekordliels dalībnieku skaits

Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement Latvija (JAL) sadarbībā ar Latvijas Banku visa mācību gada garumā organizēja finanšu pratības konkursu „Mana vārdnīciņa” 1.- 4.klašu skolēniem, kura ietvaros šogad tika iesniegts rekordliels darbu skaits – 281 terminu vārdnīciņa no 25 Latvijas skolām. Tas ir divreiz vairāk nekā pagājušajā mācību gadā.  

Konkursa krustvecāki - Latvijas Bankas darbinieki rūpīgi izvērtēja visus iesniegtos darbus un finālam izvirzīja 33 labākos, no kuriem 22 darbu autori 11. maijā pulcējās Latvijas Bankā uz radošu darbnīcu un konkursa apbalvošanas ceremoniju.

Latvijas Bankas ekonomiskās izglītotības interneta vietnes „Naudas skola” redaktore Antra Slava atzīst: „Konkursa lielākā vērtība – visas ģimenes, vairāku paaudžu iesaiste. Konkurss nav eksāmens zināšanu pārbaudei, bet gan aicinājums diskutēt ģimenē par ekonomikas jautājumiem un dalīties pieredzē. Tādēļ, vērtējot darbus, tika ņemts vērā, vai terminu skaidrojumi rakstīti vienkāršiem, attiecīgajam vecumam saprotamiem vārdiem, vai ir minēti piemēri – aprakstu vai atbilstošu attēlu veidā, un vai skaidrojumā pareizi izprasta doto terminu būtība, “ un piebilst: „Mūsdienās jaunā paaudze jau no pirmās klases prot veiksmīgi izmantot datoru, tādēļ vērtējumā noteicošais nebija veids, kā darbs pierakstīts. Taču iepriecināja darbi, kuros gan bērna, gan vecāku un vecvecāku domas bija paša skolēna rokrakstā fiksētas. Tas radīja pārliecību, ka  mērķis – kopā strādāt pie vārdnīcas un diskutēt -  ir sasniegts. Priecēja arī radošā pieeja darbu noformējumam un vārdnīcas novērtējumu ietekmēja arī informācijas izkārtojums, pārskatāmība."

Savukārt JAL programmu direktore Inga Bolmane uzsver: „Konkurss „Mana vārdnīciņa“ notiek jau 15 gadu. Konkursā ir iespēja piedalīties 1.-4. klašu skolēniem, kas finanšu pratību apgūst pēc JAL sociālo zinību mācību materiāliem. Šī finanšu pratības programma ir radīta jau 1998. gadā sadarbībā ar  Latvijas Banku. Šo gadu laikā daudzi skolotāji un skolēni konkursā ir piedalījušies vairākkārtīgi un pat vairākas reizes ieguvuši laureāta godu. Konkursa būtība ir radīt skolēnos izziņas prieku, sekmēt izziņas darbību, rosinot radošo domāšanu, praktisko iemaņu pilnveidi un pētnieciskā darba prasmes, izpildot konkursā piedāvātos uzdevumus. Konkursa saturs un organizācija pa šiem gadiem mainījusies, taču konkursa nozīme un aktualitāte  finanšu pratības jautājumu apguvē ir tikai pieaugusi.”

Par labāko darbu konkursā „Mana vārdnīciņa 2015”  1.- 2. klašu grupā atzīts Karīnas Kondores darbs no Bauskas sākumskolas, bet 3.- 4. klašu grupā – Viesītes vidusskolas skolēna Rainera Daibes radošais veikums. Karīna un Rainers dāvanā saņēma TALLINK kruīza ceļojumu uz Stokholmu un Latvijas Bankas dāvātu Latvijas eiro monētu komplektu. Savukārt uzvarētāju skolotāji dāvanā saņemā Latvijas Bankas dāvātu grāmatu „Ls.20. Nacionālās valūtas mākslas gadi“ un atzinības rakstu no JAL. Pārējie konkursa finālisti saņēma JAL atzinības rakstu par dalību konkursā un piemiņas veltes no Latvijas Bankas.

Šogad īpaši sīva konkurence bija tieši 1.- 2. klašu grupā.  Vietu sadalījumu šajā vecuma grupā izšķīra tikai viena vai dažu punktu starpība. Daudzi  dalībnieki savas vārdnīcas izveidē bija iesaistījuši gan abus vecākus, vairākas vecmāmiņas vai vectēvus un pat ceturto paaudzi – vecvecvecākus, vai pat vēl jaunākus brāļus vai māsas. Taču fakts, ka pat uzvarētāju darbi neieguva vērtējumā maksimālo punktu skaitu, mudina izteikt aicinājumu  gan esošajiem, gan

potenciālajiem nākamo konkursu dalībniekiem – turpiniet kopīgi pētīt dažādus ekonomikas jautājumus. To noteikti palīdzēs materiāli Latvijas Bankas ekonomiskās izglītotības vietnē "Naudas skola", kā arī domu apmaiņa ģimenes diskusijās.

Konkuras finālisti pirms apbalvošanas ceremonijas piedalījās prezentācijā par Latvijas Bankas izdotajām dārgmetāla monētām, zīmēja paši savu monētu radošajā darbnīcā, kuru vadīja "Grafikas darbnīcas" pasniedzēja Ieva Helmūte, un uzzināja, kā nauda bankā tiek sargāta. Savukārt skolotāji un bērnu vecāki devās ekskursijā pa Latvijas Bankas apmeklētāju centru „Naudas pasaule“ un noklausījās bankas eksperta prezentāciju „Kas par skaidro naudu jāzina vecākiem pašiem, un kas jāiemāca bērniem?“.

Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru