10.08.2015

JA Latvija atbalsta atklāto vēstuli "Kas nepieciešams, lai izaudzinātu jauno profesionāli?"

Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement Latvija (JA Latvija) atbalsta Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas (LETERA) prezidenta Normunda Berga un Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācijas (LAĶĪFA) valdes priekšsēdētāja Vitālija Skrīveļa parakstīto vēstuli Ministru prezidentei un Saeimas frakcijām par nepieciešamiem pasākumiem, lai izaudzinātu jauno profesionāli. Pilnīgi pievienojamies, ka izglītots cilvēks rada darba vietas, ka mums ir jāmotivē skolēni pašiem veidot darba vietas, nevis mācīties kļūt tikai par darba ņēmējiem. Uzskatām, ka skolēnus tiešā veidā var motivēt tikai tāds skolotājs, kurš pats ir konkurētspējīgs darba tirgū.

Asociāciju kopīgā atklātā vēstule (.pdf)

Izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles viedoklis par LETERA un LAĶĪFA 6. augusta paziņojumu

LETERA un LAĶĪFA izplatītā atklātā vēstule vēlreiz apliecina situācijas nopietnību un pārmaiņu nepieciešamību izglītības nozarē. Mēs nevaram gaidīt brīnumu, ir jāpilnveido izglītības sistēma, sperot pārdomātus, faktos balstītus un atbildīgus soļus. IZM ir skaidri apņēmusies to darīt. Tas nozīmē arī skolotāju algu reformu, skolu tīkla sakārtošanu, pārmaiņas mācību saturā, skolotāju sagatavošanā un citus soļus izglītības sistēmas strukturālajās reformās. Mūsu mērķis ir nodrošināt pieejamību un kvalitatīvu izglītību, vienlaikus paturot prātā prasību pēc izmaksu efektivitātes.

Turpinot pieaugt plaisai starp lauku un pilsētu skolēnu zināšanām, palielināsies arī nevienlīdzība. Katram bērnam, neatkarīgi no tā, kur viņš ir dzimis un kas ir viņa vecāki, ir jādod iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību.

Bez izglītības kvalitātes uzlabošanas, jo īpaši eksaktajos mācību priekšmetos, daudzu Latvijai būtisku uzņēmējdarbības nozaru nākotne ir apdraudēta.
Pedagogu darba samaksas jaunais modelis ir kritiski svarīgs solis izglītības sistēmas sakārtošanā.

LETERA – Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
LAĶĪFA – Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācija

Avots: http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1004-izglitibas-un-zinatnes-ministres-marites-seiles-viedoklis-par-letera-un-lakifa-6-augusta-pazinojumu

Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru