24.05.2018

Iespēja iegūt sertifikātu, kas apliecina dalību Junior Achievement programmās

 

Junior Achievement Latvija (JA Latvija) piedāvā iespēju skolēniem iegūt Sertifikātu, kas apliecina dalību Junior Achievement programmās.

 

 

Sertifikātu var iegūt JA Latvija dalībskolu 12. klašu skolēni, kuri piedalījušies sekojošās JA Latvija aktivitātēs:

- Ēnu diena;
- Biznesa simulācijas spēle TITAN;
- Programma „Skolēnu mācību uzņēmumi”.

Sertifikāta saņemšanai nepieciešama skolotāja iesūtīta Sertifikāta pieteikuma veidlapa, kas ir apstiprinājums par skolēna dalību JA Latvija programmās.

JA Latvija Sertifikāts sniedz priekšrocības, uzsākot studijas JA Latvija sadarbības augstskolās (Sertifikāts sniedz priekšrocības un tiek pozitīvi vērtēts šādās Latvijas augstskolās: Latvijas Universitātē, Riga Business School, Biznesa augstskolā Turība, Rīgas Ekonomikas augstskolā, Banku Augstskolā, Vidzemes Augstskolā, Daugavpils Universitātē) un būs kā apstiprinājums skolēna CV par praktisko komerczinību kursa apguvi – mārketingu, uzņēmējdarbību, menedžmentu, grāmatvedību, likumdošanu, lietvedību un lietišķo etiķeti.

 

Sagatavoto informāciju ar atzīmi JA Latvija sertifikāts sūtīt uz e-pastu jal@jal.lv līdz 1. jūnijam. Svarīgi! E-pasts drīkst būt sūtīts vienīgi no skolotāja/konsultanta e-pasta.

Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru