28.08.2023

Izstrādātas 4 interešu izglītības programmas un rokasgrāmata "Es-uzņēmējs!" nodarbību vadīšanai

Ar prieku paziņojam, ka esam noslēguši darbu pie 4 interešu izglītības programmu un rokasgrāmatas nodarbību vadītājiem “Es-uzņēmējs” izstrādes.

 

 

Projekta ietvaros tika izstrādātas 4 atsevišķas interešu izglītības programmas “Es-uzņēmējs” pirmsskolas, 1.-4. klases, 5.-9. klases un 10.-12. klases izglītības posmam, kā arī rokasgrāmata nodarbību vadītājiem, kurā iekļauts detalizēts katras nodarbības satura izklāsts, kā arī visi nepieciešamie mācību līdzekļi (darba lapas, materiāli demonstrēšanai, dažādu kartīšu komplektu izgatavošanai u.c.) un norādes nodarbību vadītājiem satura īstenošanai.

 

Programmu mērķis ir uzņēmējdarbības veikšanai un finansiālās labklājības sasniegšanai nepieciešamo kompetenču attīstīšana un ietver uzdevumus finanšu pratības attīstīšanai, biznesa ideju ģenerēšanai un citiem ar ekonomiku un uzņēmējdarbību saistītu procesiem, t.sk. savu stipro pušu noteikšanu, darbu komandā, produkta virzīšanu.

 

No 2023. gada janvāra līdz maijam notika programmu aprobācija, kuru īstenoja 55 skolotāji 36 Latgales reģiona izglītības iestādēs. Aprobācijā tika iesaistīti 1861 izglītojamie viss izglītības programmu izglītības līmeņos.  

 

Pateicoties Latgales plānošanas reģiona veiksmīgajai sadarbībai ar Latgales reģiona pašvaldībām un izglītības pārvaldēm, kā arī tam, ka projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgalē” ietvaros ir rasts finansējums pedagogu atalgojumam, jau 2023./2024.mācību gadā tiks īstenoti 106 pulciņi 80 Latgales reģiona izglītības iestādēs.

 

Jau pavisam drīz Latgales plānošanas reģions publicēs gan izstrādātās programmas, gan rokasgrāmatu, gan katras programmas īstenošanas apmācību video nodarbību vadītājiem, lai tās būtu pieejamas jebkuram interesentam visā Latvijā.

 

Paldies Latgales plānošanas reģionam par produktīvo sadarbību!

 

Vairāk informācijas Latgales plānošanas reģiona mājas lapā.

Interešu izglītības programmas tiek izstrādātas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” Nr. LV-LOCALDEV-0001 ietvaros. Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai! #EEANorwayGrantsLatvia

 

 

 

 

 

Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru