02.10.2023

Latgales plānošanas reģions publicē apmācību video nodarbību vadītājiem interešu izglītības programmā “Es – uzņēmējs!”

Latgales plānošanas reģions publicē apmācību video nodarbību vadītājiem interešu izglītības programmā “Es – uzņēmējs!” Rekomendējam noskatīties ikvienam, kas plāno izmantot programmu saturu mācību procesā, kā arī Rokasgrāmatu nodarbību vadītājiem. Apmācības sagatavoja un novadīja Junior Achievement Latvia satura eksperte, “Es – uzņēmējs!” programmu un Rokasgrāmatas autore Marta Buša.

 

Interešu izglītības programmas “Es – uzņēmējs!” un Rokasgrāmata nodarbību vadītājiem ir paredzēta izmantošanai izglītības iestādēs, kā arī Latgales reģionu pašvaldību uzņēmējdarbības speciālisti varēs to izmantot gan organizējot nodarbības pašvaldību centros uz vietas, gan pēc pieprasījuma, dodoties uz pašvaldību skolām. Interešu izglītības programmas “Es – uzņēmējs!” var pārņemt un ieviest arī citos Latvijas reģionos.

 

Latgales plānošanas reģions ir izstrādājis  interešu izglītības programmas  “Es – uzņēmējs!” četros vecumposmos– pirmsskolas un  1.- 4. klases vecuma bērniem, kā arī 5.- 9. klases vecuma bērniem un vidusskolas posma jauniešiem. Apgūstot “Es – uzņēmējs!” programmas jau no pirmsskolas vecuma un līdz pat vidusskolas absolvēšanai bērni un jaunieši iegūs zināšanas par finanšu pratību, par uzņēmējdarbības prasmēm, par naudas līdzekļu organizēšanu. Mācību process ir izveidots tā, lai nodarbības būtu radošas un aizraujošas. “Es – uzņēmējs!”  pulciņu laikā tiks  attīstītas bērnu un jauniešu spējas aktīvi piedalīties sabiedrībā, radīt vērtības, veidot attieksmi pret darbu, vidi, cilvēkiem, mācīties mūža garumā. Iegūtās prasmes un iemaņas bērni un jaunieši spēs pārnest reālajā dzīvē neatkarīgi no nākotnes karjeras mērķa – būt darba devējam vai darba ņēmējām. Katram vecumposmam tēmas un nodarbības izvēlētas atbilstoši aktualitātei un programmu saturs ir ērti integrējams, ir iespējamas variācijas starp šiem līmeņiem.

 

🔵 Pirmsskolas un 1.-4.klases vecumposmu programmā ir iekļautas tēmas, kā atšķirt vēlmes no vajadzībām, kā tiek pelnīta nauda, kāda ir naudas vērtība, veidojas izpratne par ģimenes budžetu, naudas krāšanu, iesākot ar kabatas naudas prātīgu lietošanu. Darba lapas, aktivitāšu kartiņas, dzejoļi un multfilmas – tās raisa idejas diskusijām un attīsta bērnu analītisko domāšanu, aicinās bērnus ielūkoties savos ikdienas ieradumos, izpētīt un saprast, cik daudz ir nepieciešams, lai apmierinātu savas vajadzības un cik daudz tiek tērēts no ģimenes budžeta, lai vienkārši iepriecinātu savas iegribas. 

🟣 Interešu izglītības programmā “Es - uzņēmējs!” 5.-9.klašu vecumposmā viena no apgūstamajām tēmām ir komanda, personības tipi, kādi ir veiksmīgas komunikācijas pamati, kas ir darba ņēmējs un darba devējs, profesijas un lietišķā etiķete. Nodarbībās skolēni analizē savu personīgo pieredzi un balstoties uz jauniegūtajām zināšanām piedāvā risinājumus efektīvākām darbam. Vidusskolas vecumposma jaunieši apgūst izpratni par līderības jēdzienu, apgūst produkta radīšanas un virzīšanas pamatus, mērķa tirgus noteikšanu, liekot uzsvaru uz to, ka vērtības pozicionēšana ir svarīgākais ilgtspējas principu un risinājumu nodrošināšanai mūsdienīgas biznesa pasaules pamatā.

 

Apmācību videoieraksti un programmas, kā arī rokasgrāmata pieejami jalatvia.lv skolotāju profilos sadaļā Citi materiāli.

 

 

 

Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru