20.03.2024

Skolotāji aicināti pieteikt savu skolu projektam Girls Go Circular

JA Latvia aicina skolotājus – SMU konsultantus iesaistīties starptautiskā izglītības projektā Girls Go Circular un pieteikt skolas dalībai tajā. Projekta mērķis ir mazināt digitālo un uzņēmējdarbības prasmju atšķirības starp dzimumiem un veicināt jaunu meiteņu un sieviešu līdzdalību STEM, izmantojot tiešsaistes mācību programmu par aprites ekonomiku. Projekta mērķa grupa ir jaunietes vecumā no 14 -19 gadiem.

Mērķis ir projektā iesaistīt 300 jaunietes no Latvijas. Tādēļ dalībai programmā plānots iesaistīt līdz 17 Latvijas skolām. Projekta saturu var apgūt arī puiši, taču projekta dalībnieku uzskaitē tiks iekļautas tikai meitenes.

 

Pieteikšanās ŠEIT. Vietu skaits ierobežots.

 

Mācību moduļi:

 

 

 

Ko sniedz dalība projektā?

Skolotājiem:

- Piekļuvi interaktīviem mācību materiāliem (šobrīd angļu, vēlāk arī latviešu valodā) par vizuālajā materiālā norādītajām aprites ekonomikas tēmām.

- Vienreizēju atlīdzību par jauniešu konsultēšanu un teorētisko nodarbību novadīšanu (100 Eur pēc nodokļu nomaksas par savas skolas (vismaz 20 dalībnieču) iesaistes vadīšanu).

- Ja Jūsu vadītā komanda tiks atzīta par labāko no Latvijas, dosieties pilnībā apmaksātā pieredzes apmaiņas braucienā uz Budapeštu Ungārijā.

 

Dalībniecēm:

- Vērtīgas zināšanas par ilgtspējas un aprites ekonomikas tēmām un praktiski uzdevumi digitālo prasmju attīstībai.

- Sertifikātus, kas apliecina atsevišķo satura moduļu un Girls Go Circular programmas apguvi kopumā.

- Iespēju piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā Budapeštā, Ungārijā, kļūstot par labāko komandu no Latvijas.

 

 

Ko skolniecēm nozīmē piedalīšanās Girls Go Circular projektā?

- Reģistrēties tiešsaistes mācību platformā (katra dalībniece individuāli)

- Apgūt mācību moduļus, kas kopumā prasīs 4-8 stundas laika:

- 2 obligātie moduļi - Ievads aprites ekonomikā un Ievads tiešsaistes drošībā un etiķetē)

- 1 tematiskais modulis - Mākslīgais intelekts un aprites ekonomika

- Sekmīgi aizpildīt tiešsaistes testus par apgūtajiem mācību moduļiem (rezultāts ir 75% vai vairāk).

- Iegūt lejupielādējamu sertifikātu (tiks automātiski nosūtīts uz dalībnieces e-pastu).

 

 

Konkursa noteikumi, lai iegūtu pilnībā apmaksātu pieredzes apmaiņas braucienu uz Ungāriju, Budapeštu:

- Vispirms jāapgūst 2 obligātie un vismaz viens izvēles mācību modulis tiešsaistes platformā.

- Jāizveido komanda ar 3 dalībniecēm.

- Komandām jāizstrādā ideja jaunam AI rīkam, kas var palīdzēt mazināt nevienlīdzību.

- Jāsagatavo iecerētā AI rīka idejas izklāsts – video, kurā izklāstāt izraudzīto dzimumu nevienlīdzības problēmu (angļu valodā, līdz 3 minūtēm) un prezentācija (angļu valodā, atbildot uz 6 jautājumiem par iecerēto AI rīku). Prezentācijas satura plāns pieejams šeit.

- Jāpievieno aizpildīta datu apstrādes piekrišanas forma.

Plašāka informācija par konkursu un vērtēšanas kritērijiem pieejama šeit.

 

 

PROJEKTA NORISES LAIKA RĀMIS

 

10. aprīlis

Pieteikšanās termiņš dalībai projektā – skolotāji piesaka skolas (vismaz 20 dalībnieču grupa)

15. aprīlis

JA Latvia informatīvs vebinārs:- par projekta saturu un norisi- reģistrēšanās tiešsaistes mācību platformā Circular Learning Space- 1. obligātā satura moduļa “Ievads aprites ekonomikā” apguve 

15.- 29. aprīlis

Dalībnieces skolotāju vadībā apgūst 2 Girls Go Circular mācību moduļus:

- Ievads tiešsaistes drošībā un etiķetē

-Mākslīgais intelekts un aprites ekonomika

30. aprīlis

Termiņš pārbaudes testu sekmīgai izpildei

30.aprīlis -17.jūnijs

Dalībnieces komandās pa 3 gatavo konkursa uzdevumu - prezentāciju un video par mākslīgā intelekta rīku dzimumu nevienlīdzības mazināšanai

17. jūnijs

Pēdējais termiņš konkursa darbu - prezentācijas un video – un datu apstrādes piekrišanas formas augšupielādēšanai konkursa tiešsaistes platformā

Oktobris

Labākā komanda no Latvijas dodas pieredzes apmaiņas pasākumā Women and Girls in STEM Forum Budapeštā, Ungārijā 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieskats Women and Girls in STEM forum:

 

 

 

Kontaktpersona:

Linda Volāne, linda@jalatvia.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru