02.12.2015

Junior Achievement izstrādās metodiku zaļās uzņēmējdarbības izglītībai skolās

Junior Achievement Bulgārija, sadarbībā Junior Achievement organizācijām Latvijā, Norvēģijā, Rumānijā un Grieķijā ir uzsākusi plaša mēroga starptautisku projektu ar nosaukumu GREENT (zaļš + uzņēmējdarbība; ar pilno nosaukumu "jaukta tipa apmācību metodoloģija zaļās uzņēmējdarbības izglītībā vidusskolās"), kas ir vērsts uz zaļās uzņēmējdarbības izglītību vidusskolas vecuma jauniešiem.

GREENT ir finansēts ERASMUS+ starptautisks pētniecības projekts, kura izstrādei paredzēti divi gadi (no 2015.gada novembra līdz 2017.gada oktobrim).

Galvenās projekta aktivitātes:

Bāzes dokumentu izpēte JA Latvija vadībā projekta dalībvalstis izstrādās kopsavilkumu par esošajām mācību programmām, izmantotajām mācīšanas metodēm un tiešsaistes mācību platformām, kas ietver zaļo uzņēmējdarbību. Pētījuma pirmā posma ziņojums tiks izmantots, lai izstrādātu GREENT mācību programmu un jaukta tipa apmācību metodoloģiju skolotājiem, kas ikdienas darbā apvieno tradicionālo mācīšanas metodi klasē un jaunās tehnoloģijas.

Mācību programmas metodoloģijas un mācību stundu paraugu izstrāde zaļās  uzņēmējdarbības izglītībā – Junior Achievement organizāciju - JA Bulgārija, JA Norvēģija un JA Grieķija - vadībā tiek izstrādāta mācību programma zaļajā uzņēmējdarbībā, jaukta tipa apmācību metodoloģija skolotājiem un mācību stundu norises paraugi, kuru skolotāji varēs izmantot, lai attīstītu mācību programmas tematus.

Sadarbība ar skolotājiem zaļās uzņēmējdarbības mācību stundu izstrādē un testēšanā klasē JA Rumānija vadībā tiks strukturēta un uzlabota sadarbību starp skolotājiem piecu projekta dalībvalstu ietvaros. Skolotāji, piecu cilvēku sastāvā no katras valsts strādās kopā, lai izveidotu mūsdienīgu zaļās uzņēmējdarbības mācību saturu, apvienojot tradicionālās mācību metodes ar jaukto apmācību metodēm.

"GREENT projekts sniegs skolotājiem visā Eiropā augstas kvalitātes izglītības saturu un instrumentu kopumu, kas ļaus mācīt zaļās uzņēmējdarbības priekšmetu skolās. Projekta ietvaros apvienosim entuziastiskus skolotājus, kas apzinās potenciālo zaļās uzņēmējdarbības nozīmi mūsdienu vides problēmu risināšanā", komentē Vera Petkančina (Vera Petkantchin), JA Bulgārija procesu direktore un projekta galvenā koordinatore.

Kā GREENT projekta sastāvdaļa, tiks organizēti vairāki pasākumi. Katra dalībvalsts projekta ietvaros organizēs zaļās uzņēmējdarbības inovāciju nometni "Es domāju zaļi” (I think green). Savukārt, ar starptautisku konferenci "Es mācu zaļi" (I teach green), kurā piedalīsies Junior Achievement dalībskolu skolotāji no Bulgārijas, Latvijas, Norvēģijas, Rumānijas un Grieķijas, 2017.gada otrajā pusē tiks atzīmēts projekta noslēgums.

Kontaktpersona:
Laura Teivāne
JA Latvija projektu vadītāja
+371 25130098, laura@jal.lv
Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru