24.05.2018

Apbalvoti jaunāko klašu finanšu pratības konkursu “Mana vārdnīciņa” un “Biznesa pasakas” laureāti

Ir noslēdzies Latvijas lielākās izglītības organizācijas Junior Achievement Latvija (JA Latvija) un Latvijas Bankas rīkotais finanšu pratības konkurss 1.–4. klašu skolēniem “Mana vārdnīciņa” un 5.–9. klašu skolēniem “Biznesa pasakas”. Mācību gada laikā konkursam tika iesniegtas 211 finanšu terminu vārdnīciņas un 195 biznesa pasakas.

Konkursā “Mana vārdnīciņa” tika vērtēts pašu mazāko skolēnu skaidrojumi tādiem saimnieciskiem jēdzieniem kā darbs, alga, profesija, tirgus, cena, peļņa, ģimenes budžets un citi. Skolēna darbā tika vērtēta gan skaidrotā termina izpratne un patstāvīgums (individuālais bērna viedoklis), gan sniegtie papildu piemēri vai paskaidrojošie zīmējumi. Tāpat daļa no uzdevuma bija citu ģimenes paaudžu (vecāku, vecvecāku) iesaiste šo terminu skaidrošanā no savas pieredzes. Apbalvošanas ceremonijā Latvijas Bankā konkursa finālisti — vārdnīciņu autori klātesošajiem pasākuma dalībniekiem prezentēja vienu jēdziena no savas vārdnīciņas skaidrojumiem, prezentējot tos citiem konkursa dalībniekiem. Konkursā “Biznesa pasakas” vērtēšanas kritēriji bija pamatskolēnu ideju novatorisms un oriģinalitāte, kā arī finansiāli drosmīgākie darbi.

“Izvēle vienmēr ir grūta, bet tā ir jāizdara. Augstāk novērtējām tos darbus, kuros saskatījām spēju vērot ikdienas dzīvi un ņemt piemērus no savas ģimenes praktiskās darbības. Tieši ģimenē veidojas pirmā izpratne par dzīves un naudas sakarībām un tiek veicināta finanšu pratība bērnos jau agrā vecumā,” viedokli pauž Latvijas Bankas Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes vadītāja vietnieks Kristaps Otersons.

JA Latvija vadītājs Jānis Krievāns uzsver: “Ar bērniem par naudu ir jārunā. Sarunas ģimenē vairo bērna pašapziņu, ļauj sajusties nozīmīgam, tā ir iespēja, uzklausot pieaugušo pieredzi un dzīvesgudrību, paplašināt redzesloku, gūt praktiskas zināšanas un padomus. Konkurss trenē bērna prasmes izteikties, paust savu viedokli, argumentēt, uzklausīt, kā arī iegūt pirmās projektu vadības prasmes.”

Par labāko darbu konkursā “Mana vārdnīciņa 2018” 1.–2. klašu grupā atzīts Vilhelma Fārenhorsta no Rīgas Teikas vidusskolas darbs, bet 3.–4. klašu grupā — Liepājas Centra sākumskolas skolnieces Kristas Miezes radošais veikums.

Konkursam “Biznesa pasakas” šogad tika iesniegti 195 darbi, no kuriem 31 izpelnījās žūrijas labvēlību un atzinību. Šogad konkursā 1. vietu ieguva Raivis Oliņš no Limbažu sākumskolas un  Laura Ūbele, Dana Bortkēviča no Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas.

Konkursu “Mana vārdnīciņa” vērtēja Latvijas Bankas speciālistu žūrijas komisija astoņu cilvēku sastāvā, bet konkursu "Biznesa pasaka" — LR Saeimas deputāte Inese Aizstrauta ar palīdzi Sandru Urtāni, LR Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietniece Jana Salmiņa un LR Finanšu ministrijas AFCOS Latvija vecākā eksperte Ilona Skorobogatova, VAS Latvijas valsts meži komunikācijas speciālistes Anda Sproģe un Anda Purviņa, Tallink Latvija pārdošanas speciāliste Kristīne Gūtmane, Rīgas Zoodārza valdes priekšsēdētājs Ingmārs Līdaka, izdevuma Izglītība un kultūra galvenā redaktore Daiga Kļanska.

FOTOGALERIJA 

Par konkursu “Mana vārdnīciņa”

Konkurss “Mana vārdnīciņa” ir JA Latvija finanšu pratības programmas radošais konkurss sākumskolas skolēniem, kura ietvaros trīs paaudzes — 1.–4. klašu skolēni, viņu vecāki un vecvecāki — veido savu ekonomisko terminu skaidrojošo vārdnīcu. Piedaloties šajā konkursā, bērns mācās izprast ekonomikas pamatjēdzienus, diskutēt par tiem ar vecākiem un vecvecākiem, kā arī patstāvīgi domāt un attīstīt sevī radošumu. Konkursā var piedalīties jebkurš JA Latvija dalībskolu 1.–4. klašu audzēknis, un konkurss norisinās sadarbībā ar Latvijas Banku.

Par konkursu “Biznesa pasakas”

Konkurss “Biznesa pasakas” ir JA Latvija finanšu pratības programmas konkurss pamatskolas skolēniem, kura norise veicina jaunrades procesu un prasmes praktiski izmantot apgūtos ekonomiskos jēdzienus savā radošajā darbā. Biznesa pasaku konkursa mērķis ir rosināt skolēnus apzināties sevi gan kā klientu, gan arī kā topošo uzņēmēju, lai apgūtās teorētiskās ekonomiskās likumsakarības spētu pielietot dažādās dzīves situācijās un ietērpt pasakas formā. Konkursā var piedalīties jebkurš JA Latvija dalībskolu 5.–9. klašu audzēknis, un konkurss norisinās sadarbībā ar Latvijas Banku.

Par Latvijas Bankas darbu ekonomiskās izglītības jomā

Latvijas Banka aktīvi darbojas sabiedrības ekonomiskās izglītošanas jomā, tostarp piedāvājot interaktīvas ekskursijas apmeklētāju centrā “Naudas pasaule”, uzturot skolēniem un skolotājiem noderīgu interneta vietni naudasskola.lv, kā arī makroekonomiskās analīzes vietni makroekonomika.lv. Latvijas Bankas vadošie ekonomisti un eksperti regulāri viesojas augstskolās Rīgā un Latvijas reģionos, sniedzot lekcijas par aktuālām Latvijas, eiro zonas un globālās ekonomikas tēmām.

Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru