05.09.2018

Kļūsti par JA Latvija dalībskolu 2018./2019. mācību gadā

Latvijas lielākā izglītības biedrība Junior Achievement Latvija sirsnīgi sveic Jūs un Jūsu kolektīvu ar jaunā mācību gada uzsākšanu, un aicina iesaistīties JA Latvija praktiskās uzņēmējdarbības izglītības programmās.

Mūsu sadarbības pamatā ir sadarbības līgums, kuru aicinām slēgt starp Junior Achievement Latvija un izglītības iestādi vai pilsētas/novada pašvaldību.

Sadarbības līguma priekšmets ir praktiskās biznesa izglītības nodrošināšana un inovāciju rosināšana apmācību programmu Finanšu pratība, Uzņēmējdarbība, Karjeras izglītība, un Skolotāju tālākizglītības programmas ietvaros 2018./2019. mācību gadam vai 3 turpmākajiem mācību gadiem.

Programmas paredzētas, lai iespējami vairāk jauniešu visā Latvijā apgūtu nepieciešamās uzņēmējspēju kompetences un prasmes sekmīgam startam uzņēmējdarbībā. Dalība Apmācību programmās pilnveido skolēnu saziņas un sadarbības prasmes, radošumu veicinošas iemaņas, finanšu prasmes, veicināt izpratni par inovācijas procesu.

2018./2019. mācību gada pasākumu kalendārs

JA Latvija gada pārskats 2016./2017.m.g.

Par JA Latvija piedāvātajām izglītības programmām

Paldies JA Latvija  jau esošajām 190 dalībskolām, kuras ar mums sadarbojas, bet jo īpaši tām, ar kurām sadarbība ilgst ilgāk par 25 gadiem – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, Draudzīgā Aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola, Īslīces vidusskola, Mārupes vidusskola, Ķekavas vidusskola, Kārsavas vidusskola, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Aizputes vidusskola, Kuldīgas Centra vidusskola, Jēkabpils 3. vidusskola, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, Ādažu vidusskola.

Tehniskā informācija par dalībskolu līgumiem

Dalībskolām katrā nākamajā mācību gadā līgums jāslēdz atkārtoti, izņemot mācību iestādēm, kuras ir noslēgušas sadarbības līgumu uz 3 mācību gadiem (atkārtots līgums jāslēdz pēc līgumā norādītā termiņa beigām).

Līguma slēgšanas kārtība: līgumi un informācija atrodas www.jal.lv/pievienojies   

Ja izglītības iestādes skolotājiem  ir nepieciešama palīdzība vai papildus informācija par aktīvu iesaisti JA Latvia programmu īstenošanā, izrādiet iniciatīvu un rakstiet uz jal@jal.lv vai sazinieties ar konkrētu JA Latvia speciālistu.

Dalībskolu kontaktpersonas saņems regulāru informāciju par JA Latvia programmu īstenošanas aktivitātēm uz līgumā norādīto e-pastu, bet reģistrētie skolotāji saņems informāciju uz reģistrācijā norādīto e-pastu.


Kontaktpersona par sadarbību ar JA Latvija:
Inga Bolmane
programmu direktore
22070040, e-pasts: inga@jal.lv

Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru