14.05.2019

Iespēja iegūt sertifikātu, kas apliecina dalību Junior Achievement programmās

 

Junior Achievement Latvia (JA Latvia) piedāvā iespēju skolēniem iegūt Sertifikātu, kas apliecina dalību Junior Achievement programmās.

 

 

 

Sertifikātu var iegūt JA Latvia dalībskolu 12. klašu skolēni, kuri piedalījušies sekojošās JA Latvia aktivitātēs:

- Ēnu diena;
- Biznesa simulācijas spēle TITAN;
- Skolēnu mācību uzņēmumu programma

 

Sertifikāta saņemšanai nepieciešama skolotāja iesūtīta Sertifikāta pieteikuma veidlapa, kas ir apstiprinājums par skolēna dalību JA Latvia programmās.

JA Latvia Sertifikāts sniedz priekšrocības, uzsākot studijas JA Latvia sadarbības augstskolās (Sertifikāts sniedz priekšrocības un tiek pozitīvi vērtēts šādās Latvijas augstskolās: Latvijas Universitātē, RTU Riga Business School, Biznesa augstskolā Turība, Banku augstskolā, Daugavpils Universitātē) un būs kā apstiprinājums skolēna CV par praktisko komerczinību kursa apguvi – mārketingu, uzņēmējdarbību, menedžmentu, grāmatvedību, likumdošanu, lietvedību un lietišķo etiķeti.

 

Sagatavoto informāciju ar atzīmi JA Latvia sertifikāts nepieciešams nosūtīt uz e-pastu jal@jal.lv līdz 1. jūnijam. Svarīgi! E-pasts drīkst būt sūtīts vienīgi no skolotāja/konsultanta e-pasta.

 

 

 

Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru