15.04.2020

88% skolēnu nejūtas pilnvērtīgi sagatavoti gala eksāmeniem

Izglītības organizācija “Junior Achievement Latvia” veica vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skolēnu aptauju, lai noskaidrotu attālinātās mācīšanās pieredzi, kad klātienes mācības skolās nenotiek.  Vislielākās bažas rada 88% 9. un 12. klašu skolēnu atbildes, ka, attālināti mācoties laikā pirms eksāmeniem, skolēni jūtās slikti vai nepilnvērtīgi sagatavoti gala eksāmeniem.  Droši jūtas vien 12% aptaujāto skolēnu. 


“Pozitīvais aspekts, ko varam iegūt no šīs situācijas – digitālā transformācija izglītībā šobrīd notiek diezgan strauji un arī aptaujas dati rāda, ka lielākais vairums skolēnu jeb 81% izmanto dažādas digitālā satura platformas mācību procesā. Tomēr vienlaikus pedagoga klātienes atbalsta nozīmi neviens nav atcēlis un tas joprojām ir ļoti nepieciešams, lai sasniegtu labus mācību rezultātus. Tādēļ šis laiks ir pietiekoši izaicinošs gan pedagogiem, gan skolēniem, gan izglītības satura veidotājiem, lai, mācības veidojot attālināti, iespējami mazāk ciestu izglītības kvalitāte,“ saka “Junior Achievement Latvia” vadītājs Jānis Krievāns. 


Par galveno attālinātas mācīšanās priekšrocību skolēni uzskata efektīvāku laika izmantošanu un lielāku patstāvību (49%), bet kā  galveno izaicinājumu norāda jaunas vielas apgūšanu (34%). Aptuveni ceturtā daļa skolēnu (24%) attālinātas mācīšanās pieejā priekšrocības nesaskata.


“Junior Achievement Latvia” vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skolēnu aptauja  tika veikta šī gada 6. un 7. aprīlī, aptaujājot  3030 skolēnu visā Latvijā.

Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru