08.03.2021

Aicinām piedalīties finanšu pratības konkursos Mana vārdnīciņa un Biznesa pasakas

Junior Achievement Latvia (JA Latvia) aicina  pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņus un  1.-4. klašu skolēnus un viņu vecākus piedalīties finanšu pratības konkursos "Mana vārdnīciņa" un 5.-9.klašu skolēnu komandas sacerēt un ilustrēt pasakas konkursam "Biznesa pasakas". Darbu iesniegšanas termiņš konkursos ir 15.aprīlis, 2021.

 

Mana vārdnīciņa

JA Latvia sadarbībā ar Latvijas Banku aicina pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņus un skolēnus no 1.-4. klasei izveidot savu ekonomisko terminu skaidrojošo vārdnīcu konkursā “Mana vārdnīciņa”. Kopā ar skolotāju, vecākiem un vecvecākiem skolēni saviem vārdiem skaidro sociālo zinību programmas ietvaros apgūtos ekonomiskos jēdzienus, izveidojot tos vārdnīcas formā.

Skaidrojamie ekonomiskie jēdzieni pa klašu grupām:

Skolēns skaidro, vecāki skaidro, vecvecāki skaidro (ar piemēriem un zīmējumiem visus jēdzienus atbilstoši savai klašu grupai)

PII

1.klasei

2. klasei

3.klasei

4.klasei

Dzimšanas diena

Kabatas nauda

Nauda

Ekonomika

Ienākumi

Skolas soma

Atbildība

Patērētājs

Valsts

Izdevumi

Ceļš

Pienākums

Tirgus

Banka

Biznesa ideja

Drošība

Darbs

Izvēle

Kredīts

Nodokļi

Tīrs

Alga

Lēmums

Norēķinu karte

Mārketings

Veselīgs ēdiens

Profesija

Cena

Pašvaldība

Ražošana

Draugu labās īpašības

Prece

Uzņēmums

Peļņa

Līderis

Eiro

Darbarīks

Labklājība

Budžets

Skolēnu mācību uzņēmums

Reklāma

Vajadzības

Bizness

Ēnu diena

Finanses

Pirkt

Vēlmes

Pārticība

Uzņēmējdarbība

Konkurence

Pieklājīgs

Plāns

Zaudējums

Reklāma

Mākslīgais intelekts

Darbu izveido vārdnīcas formā. Vārdnīciņas apraksta daļu kopumā veido ne lielāku kā divas A4 lapas (skaidrojums un piemēri), var pievienot arī ilustrācijas neierobežotā tehnikā.

Darbu iesniegšana līdz 15.aprīlim, 2021

 

Nosūtot:

- papīra formātā, sūtot pa pastu (ne smagāku par 100 g) - adrese: Junior Achievement Latvia konkursam “Mana vārdnīciņa” Miera iela 36, Rīga, LV-1001

- e-pastā (inga@jalatvia.lv):

- kvalitatīvi nofotografētus vai ieskenētus darbus  (kopskats un skaidri salasāms katra termina skaidrojums)

- ja darbs veikts ar datoru – e-pastā pdf formātā;

- ja darba vizuālais noformējums neļauj vārdnīciņu sūtīt pa pastu vai ieskenēt, to iespējams nofilmēt (Mp4 formātā, ne garāku par 1 min.) un pievienot kā pielikumu skaidrotajiem terminiem.

 

Iesniegtos darbus skolotāji elektroniski reģistrē upload.jal.lv/?id=412 kopsavilkumu par vārdnīciņas dalībnieku skaitu, norādot, cik dalībnieku piedalījās, kuri 5 tiek izvirzīti Valsts mēroga konkursam (piem., piedalījās 26, uz finālu aizsūtīti 5 darbi).

Biznesa pasakas ar laimīgām beigām

JA Latvia sadarbībā ar PEPCO aicina 5.-9. klašu skolēnus sacerēt pasakas par ekonomikas un uzņēmējdarbības tēmām. Skolēns vai skolēnu komanda (3 skolēni) izveido Biznesa pasaku ar laimīgām beigām. Pasaku vērtēšanā piedalās žūrija, kas vērtē finansiāli drosmīgākās, kā arī uz jaunām idejām vērstās pasakas. Būtisks ir arī pasakas vizuālais noformējums. Biznesa pasakas saturu iesniedz elektroniski un papīra formātā.

Finanšu pratība ir zināšanu apguves procesā iegūtu spēju izprast ar naudu saistītus jautājumus, pārvaldīt ienākumus un izdevumus, ieguldījumus un saistības, tā ir prasme un gudrība nopelnīt naudu – atrast labu darbu, vai uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību..

Maksimālais darba apjoms divas A4 lapas, kā arī var veidot ilustrācijas, skolotāju vai vietējā sabiedrībā pazīstamu cilvēku pasaku lasījumus vai citādi bagātināt savu pasaku. Pasaku jāiesniedz elektroniskā un papīra formātā.

Elektroniski skolas iesniedz visus darbus, bet papīra formātā ne vairāk kā  20 radošākos, vizuāli un saturiski noformētos darbus, kuri skolas mēroga izstādē ir izpelnījušies atzinību.

Darbu iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 15.aprīlim.

Pasaku iesūta elektroniski JA Latvia norādītajā saitē upload.jal.lv/?id=401

Papīra formātā darbs jāiesūta pa pastu, norādot: darba nosaukums, vārds, uzvārds, klase, skola, darba vadītājs (skolotājs), kontakttālrunis, e-pasts.

Pasta adrese:  JA Latvia konkursam ”Biznesa pasaka”, Miera iela 36, Rīga, LV-1001

 

 

 

Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru