18.03.2021

70% vecāko klašu skolēnu jūtas nomākti vai vientuļi, mācoties attālināti

Izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvia” tikko veiktajā ikgadējā vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skolēnu aptaujā 70% vecāko klašu skolēnu norādījuši, ka jūtas nomākti vai vientuļi, mācoties attālināti. Turklāt šogad audzis to skolēnu skaits, kas attālinātās mācīšanās pieejā priekšrocības nesaskata - tā atbildējuši 37% respondentu iepretim 24% aptaujā pirms gada.


“Ja pirms gada, kad attālinātās mācības bija tikko sākušās, skolēni kā galveno izaicinājumu minēja jaunas vielas apguvi, tad šogad skolēni kā grūtāko uzsver ilgās stundas pie datora (38%) un pašdisciplīnas trūkumu (26%). Aptauja rāda, ka mācīties attālināti skolēniem kļuvis ļoti grūti emocionāli, daudzi sūdzas par izglītības kvalitāti. Gada laikā mācību saturs no fiziskās vides tiešā veidā ir pārnests uz internetu, taču ar rezultātu īsti apmierināti nav nedz skolēni, nedz skolotāji, nedz arī daļa vecāku. Interneta formāts pieprasa apjoma un metodikas pielāgošanu,” norāda “Junior Achievement Latvia” vadītājs Jānis Krievāns.


Par galveno attālinātas mācīšanās priekšrocību tāpat kā pirms gada skolēni min efektīvāku laika izmantošanu un lielāku patstāvību (48%), bet, neskatoties uz to, vairums 9.  un 12. klašu skolēnu ir satraukušies par gaidāmajiem eksāmeniem. Aptaujā 89% šī gada absolventu norādījuši, ka jūtas slikti un nepilnvērtīgi sagatavoti gala pārbaudījumiem.


“Skolēni ceļ trauksmi. Aptaujā saņēmām negaidīti daudz izvērstu komentāru par to, kā jaunieši jūtas. Pārņēma sajūta, ka līdz šim viņiem neviens to nav jautājis. Ir jaunieši, kas labi tiek galā ar situāciju, taču tie ir mazākumā. Ļoti daudzi uzsver motivācijas trūkumu, robus zināšanās, nespēju sagatavoties eksāmeniem, kā arī redzes pasliktināšanos. Profesionālo skolu audzēkņi norāda, ka profesionālos priekšmetus atšķirībā no akadēmiskajiem, attālināti apgūt tikpat kā nav iespējams,“ aptaujas rezultātus analizē Jānis Krievāns.


“Junior Achievement Latvia” vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skolēnu aptauja  tika veikta no šī gada 11. līdz 16. martam, aptaujājot 2316 skolēnu visā Latvijā.


 

Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru