08.03.2022

Uzņēmējdarbības eksāmens - ESP – pieejams SMU absolventiem

11. un 12. klašu skolēniem ir iespēja kārtot starptautisku uzņēmējdarbības prasmju eksāmenu (ESP - entrepreneurial skills pass) un iegūt Eiropā atzītu sertifikātu, kas apliecina uzņēmējspēju kompetences apguvi.

Sertifikātu ir atzinušas arī Latvijas augstskolas, un tas skolēniem sniegs dažādas priekšrocības, stājoties augstskolā un izvēloties ekonomikas un biznesa virziena studiju programmas.

 

Starptautisko uzņēmējdarbības prasmju sertifikātu ESP varēs saņemt tie vidusskolēni, kas ieguvuši praktisku uzņēmējdarbības pieredzi, veidojot un attīstot savu uzņēmumu Junior Achievement Skolēnu mācību uzņēmumu programmas ietvaros (reģistrēts un likvidēts SMU trīs gadu periodā – vidusskolas laikā), un novērtējuši savas kompetences, aizpildot pašvērtējumu, kā arī nokārtojuši teorētisko daļu – ESP eksāmenu.

 

Eksāmens kā uzņēmējdarbības prasmju pārbaude ir iekļauts Eiropas skolu mācību saturā 30 pasaules valstīs. Eksāmenu interneta vidē varēs kārtot no 1. maija un tajā ir iekļauti 24 jautājumi.

 

Lai veiksmīgi, ar augstāku punktu skaitu, nokārtotu eksāmenu, aicinām skolotājus un skolēnus piedalīties tiešsaistes vebināros, kuros sadarbībā ar RTU Rīgas Biznesa skolas mācībspēkiem 8., 11. un 12.aprīlī skaidrosim eksāmena tēmas. Pieteikšanās uz vebināriem pieejama šeit.

 

10.martā plkst. 14:00 norisinājās informatīvais vebinārs skolotājiem par ESP eksāmena norisi un platformu. Vebināra ieraksts pieejams jalatvia.lv skolotāju profilos sadaļā 10.-12.klašu materiāli.

 

Zināšanas uzņēmējdarbības eksāmenā tiks vērtētas četrās kategorijās:

1. izpratne par finanšu plānošanu;

2. biznesa idejas radīšana, attīstīšana, tirgus izpēte un mārketings;

3. biznesa uzsākšanas pamatprincipi, izpratne par juridiskajiem un lietvedības jautājumiem;

4. vispārēja izpratne par uzņēmumu darbības pamatprincipiem.

 

Katra eksāmena tēma ir jau mācību gadu laikā iekļauta mācību saturā un izpratne radīta darbojoties skolēnu mācību uzņēmumā. Savukārt vebināros plānojam skaidrot šādas tēmas:

1. Dizaina domāšana;

2. Stratēģiskā plānošana;

3. Efektīva vadība;

4. Mārketinga tēma-cenu noteikšana;

5. Mērķauditorija;

6. Naudas plūsma;

7. Peļņa un zaudējumi.

  

 

 

Uzņēmējdarbības prasmju novērtēšanas eksāmenu ESP Latvijā īsteno izglītības organizācija “Junior Achievement Latvia” kopā ar starptautisku finanšu un ekonomikas analītikas uzņēmumu “Factset.” Skolotājiem un skolēniem eksāmenam gatavoties palīdz RTU Rīgas Biznesa skola.

 

 

 

 

Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru