Par uzņēmēju kļūst,
nevis piedzimst

JA Latvia aicina - kļūsti par JA Latvia dalībskolas krustvecāku
un veidosim jauno uzņēmēju paaudzi kopā!

2016./2017. mācību gada lojalitātes programmā iekļauto mācību iestāžu saraksts

Ziedojuma līgums/Skolas krustvecāks

JA Latvia aicina ikvienu juridisku vai fizisku personu (pilsētas domi, pašvaldību, Izglītības pārvaldi, uzņēmumu vai JA Latvia programmu absolventu), kam rūp Latvijas tautsaimniecības attīstība, atbalstīt biznesa izglītību Latvijas skolās savu iespēju robežās. Ziedotājs var dot skolām iespēju padziļināti apgūt uzņēmējdarbības un ekonomikas jautājumus.

Kā kļūt par skolas krustvecāku?

Ziedojuma līgums. Līgumu iespējams iegūt pēc pieprasījuma, sazinoties ar JA Latvia e-pastā jal@jal.lv

Aizpildiet Ziedojuma līgumu divos eksemplāros, līgumā norādot skolas nosaukumu, kuru vēlaties atbalstīt

Abus līguma eksemplārus sūtiet uz JA Latvia biroju, tā adrese - Miera iela 36, Rīga, LV-1001 (ar norādi JA Latvia)

JA Latvia apstiprinātu Ziedojuma līguma eksemplāru saņemiet uz Jums norādīto pasta adresi/JA Latvia noslēdz līgumu ar Ziedojuma līgumā norādīto mācību iestādi

Veiciet ziedojumu, maksājuma uzdevumā norādot JA Latvia piešķirto Līguma numuru/Ziedojuma līgumā norādītā mācību iestāde oficiāli kļūst par JA Latvia dalībskolu

Ziedojuma līgumi

Pamata izglitības iestādes

Vidējas izglitības iestādes

Kļūstot par Skolēnu mācību uzņēmumu
(SMU) padomdevēju/mentoru:

Biznesa konsultantu un sniedzot jaunajiem uzņēmējiem konsultācijas klātienē biedrības rīkotos semināros, nometnēs, gadatirgos – izstādēs u.c. jomās, kurās SMU dalībniekiem nepieciešams padoms, – biznesa plāna veidošana, mārketings, grāmatvedība, personālvadība, finanšu plānošana, ražošana u.c.

Procedūra: pieteikumu konsultatīvi atbalstīt Skolēnu mācību uzņēmumus sūtiet uz uz e-pastu jal@jal.lv

Aiva Vīksna

Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidente, izdevniecības "Lietišķās informācijas dienests” izpilddirektore

„Atbalstīt skolas – tā jau ir vairāku gadu apzināta rīcība. Gan es personīgi, gan mana ģimene, gan mans uzņēmums "Lietišķās informācijas dienests" to dara ilglaicīgi, jo mēs esam par to, lai Latvijā būtu vairāk uzņēmīgu cilvēku. Esmu atbalstījusi personīgi arī savas dzimtās pilsētas Gulbenes novada valsts ģimnāziju. Es domāju, ka mums ikkatram, kuram ir iespēja, vajadzētu atbalstīt savu dzimto skolu, sava novada jauno paaudzi, dodot viņiem makšķeri. Mēs nevaram stāvēt malā un vienaldzīgi noskatīties, kā talantīgākie aizplūst prom no mūsu dzimtajām mājām, radot darba vietas svešā zemē.”