27.03.2023

Aktuālā informācija par finanšu pratības konkursu darbu iesūtīšanu

 

Šogad Junior Achievement Latvia piedāvā iespēju piedalīties 3 finanšu pratības konkursos!


🟣 Radošuma un finanšu pratības konkursā „Mana vārdnīciņa” (tikai JA Latvia dalībskolām).


Ekonomisko terminu skaidrojošo vārdnīcu konkursu “Mana vārdnīciņa” JA Latvia organizē sadarbībā ar Latvijas Banku un aicina skolēnus no pirmsskolas un 1.-4. klasei kopā ar skolotāju, vecākiem un vecvecākiem skaidrot saviem vārdiem sociālo zinību programmas ietvaros apgūtos ekonomiskos jēdzienus, izveidojot tos vārdnīcas formā.


🟣 Radošuma un finanšu pratības konkursā „Biznesa pasakas” (tikai JA Latvia dalībskolām).


Konkurss „Biznesa pasakas” ir ekonomikas un finanšu pratības izpratnes konkurss 5.-9. klašu skolēniem, kura norise veicina jaunrades procesu un praktiski izmantot apgūtos ekonomiskos jēdzienus savā radošajā darbā. Finanšu pratība ir zināšanu apguves procesā iegūtu spēju izprast ar naudu saistītus jautājumus, pārvaldīt ienākumus un izdevumus, ieguldījumus un saistības, tā ir prasme un gudrība nopelnīt naudu – atrast labu darbu, vai uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību.


🟣 Šī gada jaunums - UNICEF un JA Europe projekta “Uplift Youth” ietvaros organizētajā radošuma un finanšu pratības konkursa „Mana vārdnīciņa” aktivitātē bērniem un jauniešiem no Ukrainas, kurā aicināti piedalīties visi bērni un jauniešu, neatkarīgi vai skola ir JA Latvia dalībskola vai nav.


Konkursa uzdevums ir izveidot “ukraiņu-latviešu” (vai “krievu-latviešu”) tulkojošo vārdnīcu jebkurā formātā, iekļaujot 2-3 konkursa Nolikumā norādītos jēdzienus. Konkursa darbu var veidot individuālo vai komandā (tikai bērni un jaunieši no Ukrainas vai bērni un jaunieši no Ukrainas un Latvijas kopā). Vairāk informācijas par konkursu pieejama Nolikumā.

 

SVARĪGĀKAIS PAR DARBU IESŪTĪŠANU KONKURSIEM “MANA VĀRDNĪCIŅA” UN “BIZNESA PASAKAS”


Radošuma un finanšu pratības konkursu „Mana vārdnīciņa” darbu iesūtīšana norisināsies no 20. līdz 31. martam, tikai speciālā, darbu iesniegšanai izveidotā profila sadaļā jalatvia.lv skolotāju profilos (sadaļa būs aktīva, sākoties darbu iesniegšanai).


Radošuma un finanšu pratības konkursu “Biznesa pasaku konkurss” darbu iesūtīšana norisināsies no 20. līdz 31. martam, tikai speciālā, darbu iesniegšanai izveidotā profila sadaļā jalatvia.lv skolotāju un skolēnu profilos (sadaļa būs aktīva, sākoties darbu iesniegšanai).


Dalība konkursos “Mana vārdnīciņa” un “Biznesa pasakas” iespējama tikai JA Latvia dalībskolu skolēniem. 

“Mana vārdnīciņa” konkursantu darbus dalībai pusfinālā piesaka un augšupielādē TIKAI skolotājs, savā jalatvia.lv skolotāja profilā.

“Biznesa pasakas” konkursantu darbus dalībai pusfinālā var augšupielādēt gan skolotājs, gan pats darba autors - skolēns no sava jalatvia.lv profila.


Atgādinām, ka dalībai konkursa pusfinālā atļauts pieteikt tikai 3 labākos darbus no klases. Pārējo, valsts pusfinālam neiesniegto, darbu autoru vārdus, uzvārdus, klasi, skolu, lūdzam skolotājam iesūtīt elektroniski uz e-pastu info@jalatvia.lv, lai varam sagatavot Atzinības rakstus.


JA Latvia dalībskolu skolotājiem, kuri vēl nav reģistrējušies jalatvia.lv, taču plāno iesniegt konkursantu darbus, aicinām to izdarīt tuvākajā laikā (šeit). Lai reģistrācijas process noritētu veiksmīgi, aicinām iepazīties ar noradījumiem “Kā izveidot skolotāja profilu jalatvia.lv?”.

Ja skolēns – darba autors vēlas pats iesniegt savu darbu valsts pusfinālam, ir nepieciešams reģistrēties jalatvia.lv un izveidot savu skolēna profilu (reģistrācija šeit). Reģistrējoties, svarīgi, lai skolēna skolotājs jau būtu reģistrēts un saņēmis sava profila apstiprinājumu, jo savādāk skolotāja vārds un uzvārds nebūs pieejams skolotāju izvēlnes sarakstā un reģistrācijas nebūs iespējama.

 

SVARĪGĀKAIS PAR DARBU IESŪTĪŠANU KONKURSA “MANA VĀRDNĪCIŅA” AKTIVITĀTEI JA EUROPE UN UNICEF PROJEKTĀ “UPLIFT YOUTH” - “UKRAIŅU – LATVIEŠU VALODAS TULKOJOŠĀ VĀRDNĪCA”


Konkursa darbus SKOLOTĀJS nosūta elektroniski uz e-pasta adresi info@jalatvia.lv no 20.-31. martam, obligāti norādot autora vārdu, uzvārdu, klasi, skolu, darba vadītāju (skolotājs - kontakttālrunis un e-pasts), valstspiederību (Ukraina vai Latvija (ja darbu veido kopā ar bērnu vai jaunieti no Ukrainas). Ja konkursa darba sagatavošanā iesaistījušies arī citi bērna mājsaimniecības vai kopienas locekļi, ieteicams norādīt arī tos. 

Dalībai konkursā aicinām skolotājus iesniegt visus konkursantu darbus, bez iepriekšējās atlases.

 

Lai veiksmīgāk sagatavotos vai vienkārši lietderīgi pavadītu laiku, esam iztulkojuši darba lapas par
finanšu pratību, karjeru u.c. jautājumiem. Darba lapas lejupielādei pieejamas šeit.

 

KONKURSU NOLIKUMI


Plašāka informācija par “Mana vārdnīciņa” un “Biznesa pasaku konkurss” darbu sagatavošanu, iesniegšanas nosacījumiem utt. pieejama katra konkursa Nolikumā tikai JA Latvia dalībskolu skolotājiem JA Latvia skolotāju profilā sadaļā “Nolikumi”. UNICEF un JA Europe projekta “Uplift Youth” ietvaros organizētā radošuma un finanšu pratības konkursa „Mana vārdnīciņa” aktivitātes bērniem un jauniešiem no Ukrainas Nolikums pieejams lejupielādei šeit.

 

 

Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru