Reģistrācija

Reģistrācija skolēniem

Lai pieteiktos, sistēmā vispirms ir jāreģistrējās Jūsu skolas skolotājam

Skolēna profila dati
Lūdzu apstiprini savu vecumu
Vecāka vai aizbildņa vārds, uzvārds
Vecāka vai aizbildņa e-pasts

INFORMĀCIJA PAR REĢISTRĀCIJU

JA Latvia birojs:
E-pasts: info@jalatvia.lv
Tālr. 67339656
Darba dienās no 09:30 līdz 17:00