02.10.2012

Balvos aicina dibināt Skolēnu mācību uzņēmumus

HTML Online Editor Sample

26.septembrī Balvos, Ziemeļlatgales Biznesa centrā notika Junior Achievement – Young Enterprise Latvija seminārs skolēniem, skolotājiem un uzņēmējiem „Skolēnu mācību uzņēmumu ievadseminārs – uzņēmējdarbības uzsākšana”. Uz semināru bija pulcējušies pāri par sešdesmit interesenti no Balvu amatniecības vidusskolas, Balvu Valsts ģimnāzijas, Balvu vakara maiņu vidusskolas, Rīgas Valsts tehnikuma Balvu teritoriālās struktūrvienības, Kārsavas vidusskolas, pašvaldības un izglītības pārvaldes vadība, uzņēmēji, kā arī biznesa izglītības biedrības „Junior Achievement – Young Enterprise Latvija” un AS „Swedbank” pārstāvji.

Semināra mērķis un uzdevumi bija sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, kam piemīt izaugsmes potenciāls, sniegt informāciju skolēniem par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām, darbojoties skolēnu mācību uzņēmumā, informēt skolotājus, kā ietekmēt un motivēt jauniešu karjeras izvēli, pievēršot sabiedrības uzmanību skolēnu mācību uzņēmumiem kā uzņēmējspēju attīstošam procesam un veiksmes atslēgai uzņēmējdarbībā.

Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ināra Ņikuļina savā uzrunā mudināja skolēniem aktīvi iesaistīties skolēnu mācību uzņēmumu dibināšanā un darbībā, tādējādi uzkrājot zināšanas un iemaņas savas nākotnes saistīšanu ar uzņēmējdarbību Balvu novadā. Izglītības pārvaldes vadītāja Iveta Tiltiņa pauda gandarījumu par to, ka šīs tikšanās Balvos kļūst par regulārām. Viņu priecē skolēnu lielā aktivitāte un vēlme pilnveidot sevi, darbojoties šajā programmā.

Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA – YE) pārstāvji seminārā runāja par jauniešu uzņēmējspēju kompetences attīstīšanu, par JA – YE Latvijas kalendāru, pasākumiem un dalību programmās, skolēnu mācību uzņēmumu starptautiskajiem pasākumiem Latvijā 2013.gadā, starptautisko pieredzi, ieguvumiem un iepazīstināja ar idejām no Eiropas skolēnu mācību uzņēmuma fināla.

    Savus veiksmes stāstus uzņēmējdarbībā prezentēja Balvu uzņēmēji SIA „Eco fabrika” un SIA „Melany”. Semināra laikā varēja aplūkot Kristīnes Mežales fotogrāfiju izstādi. K.Mežale, mācoties Balvu Valsts ģimnāzijas 12.klasē, skolotājas Larisas Šļuncevas pamudināta, izveidoja savu mācību uzņēmumu. Tagad viņai ir fotostudija. „Mums tā bija milzīga pieredze ne tikai komunikācijā ar cilvēkiem, reālo situāciju izvērtēšanā, darba savienošanā ar mācībām, bet arī dokumentācijas sagatavošanā. Uzskatu, ka mācoties vidusskolā, tā ir ideāla iespēja izpausties un gūt pieredzi tieši tajā jomā, kas tev ir unikāla. Atzīšos, ka skolēnu mācību uzņēmums deva man stabilu pamatu, lai turpinātu darboties fotostudijā, paplašinot savas iespējas”, tā par savu hobiju un sirdslietu stāsta studente un fotogrāfe Kristīne Mežale. Kristīne aicina ikvienu doties pie viņas un uzsmaidīt kamerai!

Ziemeļlatgales Biznesa centra direktors Viktors Šļuncevs atzīst, ka darbošanās skolēnu mācību uzņēmumos atver durvis uz praktisko zināšanu pielietošanu: „Tas ir reāls solis kā praktiski pielietot iegūtas zināšanas ekonomikā un citos mācību priekšmetos. Mani priecē Balvu amatniecības vidusskolas skolēnu mācību uzņēmumu aktivitātes SIA „Amatnieki” un SIA „LIR”, kas par savu darbu ieguva atzinības no ASV vēstnieces Latvijā Džuditas Gārberes viņas vizītes laikā Balvos. Ļoti gribas cerēt, ka šogad mums būs daudz jaunu uzņēmumu un varēsim sarīkot darbu izstādi pie mums Biznesa centrā”. V.Šļuncevs izsaka pateicību skolotājiem Vinetai Muzaļevskai, Birutai Šāvelei, Aigaram Novikam, Dzintaram Putniņam un Skaidrītei Veinai par aktīvu atbalstu skolēniem.

Arī Balvu novada pašvaldības uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Ģirts Teilāns uzskata, ka skolēnu mācību uzņēmumu veidošanās skolās ir svarīgs grūdiens jauniešos mudināt vēlmi kļūt par uzņēmējiem. „Jauniešiem ir svarīgi saprast un izjust to, kā ar savu darbošanos, ar saviem hobijiem un zināšanām, nopelnīt naudu. Jo ātrāk tas notiek, jo ātrāk rodas pieredze un plašākas perspektīvas. Junior Achievement Latvia programma ir nozīmīgs projekts uzņēmējdarbības vides veidošanai nākotnē”, savu redzējumu pauž Ģ.Teilāns.

JA – YE Latvija īsteno praktiskās uzņēmējdarbības izglītības mācību programmas Latvijas skolās. JA - YE Latvija ir vienīgā persona Latvijas Republikas teritorijā, kurai ir starptautiska licence īstenot Junior Achievement – Young Enterprise praktiskās biznesa ekonomiskās izglītības programmas, to stratēģiskais atbalstītājs ir AS „Swedbank”.

Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru