05.12.2023

Kļūsti par JA Latvia dalībskolu

Paaugstiniet savas skolas konkurētspēju, nodrošinot saviem skolēniem un skolotājiem piekļuvi Eiropā un pasaulē atzītām mācību saturam uzņēmējdarbības, karjeras un finanšu pratības mācību jomās ar JA Latvia.

 

JA LATVIA PIEDĀVĀ PROGRAMMAS, IZGLĪTOJOŠUS PASĀKUMUS UN MĀCĪBU SATURU 3 JOMĀS.

1. FINANŠU PRATĪBA: “Finanšu pratības ABC” - programma un mācību līdzekļi kursa sociālās zinības 1.-3. klasei apguvei, konkursi “Mana vārdnīciņa” un “Biznesa pasaku konkurss”.

2. KARJERAS IZGLĪTĪBA: “Ēnu diena”, “Līderu programma”, līderības nometne “JA Unlocked”.

3. UZŅĒMĒJDARBĪBA: uzņēmējdarbības iedvesmas konference “#Uzdrīksties uzvarēt”, programma un mācību metode “Skolēnu mācību uzņēmumi”, SMU attīstības virziens “TechTrack”, projekts “Start Strong 3+3”, tirdzniecības pasākumi “Cits Bazārs” reģionos un valsts mērogā, Starptautiskais SMU Festivāls (ISCF), Uzņēmējdarbības prasmju eksāmens (ESP), “HealthTech” (augstskolu studentiem).

 

 

PAPILDU SATURS UN AKTIVITĀTES:

- specializētā kursa “Uzņēmējdarbības pamati – SMU veidošana” programma (vairāki īstenošanas varianti) (kopsavilkums pieejams šeit);

- starpdisciplinārā kursa “Projekta darbs – SMU veidošana” metodiskais līdzeklis un vērtēšanas vadlīnijas (kopsavilkums pieejams šeit);

- kursa “Sociālās zinības 1.-3. klasei” programma (kopsavilkums pieejams šeit);

- Skolēnu mācību uzņēmumu veidošanas rokasgrāmatas;

- semināri reģionos skolēniem un skolotājiem “Jauno uzņēmēju skola” (katru gadu septembrī/oktobrī);

- pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas, t.sk. izglītības iedvesmas konference “Izaugsmes kods”;

- konkursi “Gada labākais Skolēnu mācību uzņēmums”, ”Gada labākais uzņēmējdarbības skolotājs”, “Gada labākais JA Latvia jaunais uzņēmējs” Jauno Uzņēmēju dienu ietvaros;

- plašs mācību un metodisko līdzekļu, mācību video, prezentāciju u.c. materiālu arhīvs skolēnu un skolotāju profilos.

 

Ar plašāku JA Latvia piedāvājumu izglītības iestādēm 2023./2024. mācību gadam iespējams iepazīties šeit.

 

KĀ KĻŪT PAR JA LATVIA DALĪBSKOLU un noslēgt līgumu 2023./2024. mācību gadam, iespējams uzzināt sadaļā  Kļūsti par dalībskolu, kur pieejama arī līguma veidlapa, ko nepieciešams aizpildīt un sūtīt uz e-pastu info@jalatvia.lv.

Kā arī aicinām esošās dalībskolas pārskatīt sadarbības līgumu termiņus, lai skolotājiem un audzēkņiem jau no septembra ir iespēja piekļūt savam profilam mājaslapā jalatvia.lv.

Jautājumus par dalībskolu līguma slēgšanu lūgums adresēt JA Latvia biroja vadītājai Ingai Piebalgai (inga.piebalga@jalatvia.lv).

 

Seko un uzzini vairāk:

https://www.facebook.com/JALatvia/

https://www.instagram.com/JALatvia/

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru