Rīgas Franču licejs
PyroLat
IT risinājumi un tehnoloģiju produkti
Par mums
Mūsu bīstamo sadzīves atkritumu pārstrādes tehnoloģija spēj piedāvāt plašu produktu sortimentu - pirolīzes eļļu, sašķidrināto dabasgāzi un melno ogli, kuri, savukārt, var var kalpot kā alternatīvi fosilo kurināmo aizstājēji: (1) Pirolīzes eļļa kalpo gan kā dīzelis (pēc nelielām produkta modifikācijām) - tos var izmantot gan individuālie patērētāji mašīnas uzpildei, gan lauksaimnieki, gan jūrnieki, gan uzņēmumi, kuriem nepieciešama degviela iekārtu darbināšanai vai transportam (loģistika, tranzīts). Tai ir augsta siltumspēja, 41-44 MJ/kg, kas ir augstāka par kokogļu siltumspēju. Savukārt pašu pirolīzes eļļu var izmantot kā kurināmo rūpnieciskajās krāsnīs, elektrostacijās un boileros, arī kā ķīmisko izejvielu polimēru produktu ražošanā; to var arī pievienot naftas pārstrādes rūpnīcu izejvielām. (2) Sašķidrināto dabasgāzi var izmantot pēc pasūtījuma vai nepieciešamības visa mūsu ilgtspējīgas resursu apgādes ķēdes (Sustainable supply chain) klientūra, kā arī nākotnē, skatoties pēc saražotajiem apjomiem, varam apgādāt pilsētas vai individuālos patērētājus ar šo produktu. Sašķidrinātās gāzes siltumspēja ir aptuveni 30 – 40 MJ/Nm3. Sintētisko gāzi iespējams izmantot enerģētikā, t.sk. koģenerācijas sistēmās, ražojot elektroenerģiju un siltumu, vai izmantot ķīmiskajā rūpniecībā. (3) Melnajai oglei ir visplašākais pielietojums, kas kalpo kā pamatprodukts mūsu Ilgtspējīgas resursu apgādes ķēdes funkcionēšanai. Ogli, tās augstās siltumspējas dēļ (~30 MJ/kg), var izmantot kā degvielu pulverizētā vai brikešu veidā. To var izmantot kā sastāvdaļu gumijas ražošanā un metalurģijā kā oglekļa piedevu tērauda ražošanā. Aktivēto ogli var izmantot ūdens un gaisa attīrīšanai, kā arī elektriskajās baterijās un degvielas šūnās.
Komanda
Reinis Kupfers
Ražošanas vadītājs
Bruno Krišjānis
Direktors/vadītājs
Nils Baumeisters
Mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītājs