Gada labākais ekonomikā 2017

Konkursā tiek noteikti un apbalvoti labākie JA Latvija programmu dalībnieki – pedagogi, skolu direktori un skolēni, kuri savu darbu veic pašaizliedzīgi, atbildīgi, ar augstu profesionalitāti un neizsīkstošu enerģiju, veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstību. JA Latvija un sadarbības partneri novērtēs pedagogu darbu un īpaši pateiksies izcilām personībām, kuras iemieso pedagoga profesijas mīlestību un devušas lielu ieguldījumu mērķtiecīgas, zinošas Latvijas sabiedrības veidošanā. 

Konkurss veicina jauniešu ieinteresētību par ekonomiku un uzņēmējdarbību un sekmē skolā iegūto zināšanu izmantošanu dzīvē. Sumināti tiks skolēni, kas ne tikai sasnieguši izcilus rezultātus ekonomiskās izglītības teorijā, bet arī veiksmīgi un radoši pielietojuši šīs zināšanas biznesa praksē un bijuši sociāli atbildīgi, darbojoties JA Latvija programmās. 

Konkursa ietvaros tiek sumināti arī sociāli atbildīgākie, aktīvākie sadarbības partneri, kas ir JA Latvija uzticamākie sabiedrotie, kuri iedvesmo skolēnus, palīdzot viņiem apgūt ekonomikas zinības un mudina tās pielietot dzīvē.

Kandidatūras var izvirzīt skolēni, skolotāji, skolas vadība un citi sabiedrības locekļi, atbilstoši konkursa Nolikumam. No vienas skolas var tikt izvirzīti vairāki kandidāti. 


 
© Junior Achievement - Young Enterprise Latvija. Visas tiesības aizsargātas.