ICEE Projekts

Innovation Cluster for Entrepreneurship Education (ICEE) ir jauns ERASMUS+ finansēts trīs gadus ilgs starptautisks pētniecības projekts, ko organizē Junior Achievement Europe sadarbībā ar 4 izglītības ministrijām Igaunijā, Somijā, Itālijā un Latvijā, kā arī valsts aģentūru Enterprise Flanders, kas pārstāv Izglītības ministriju Flandrijā, Beļģijā. Pētījumā iesaistīti 3 pētniecības institūti un 5 valstu JA organizācijas, to skaitā Junior Achievement Latvia.

Eiropas Komisijas (EK) Uzņēmējdarbības 2020 Rīcības plāns paredz, ka dalībvalstīm obligātās izglītības ietvaros jānodrošina jauniešiem vismaz viena ar uzņēmējdarbību saistīta pieredze. Patlaban tikai 1 no 10 jauniešiem jeb 10% saņem šādu pieredzi. Projekta ietvaros tiks analizēts, kas ir nepieciešams valstiskā līmenī, lai 100%-tīgi sasniegtu EK izvirzīto mērķi.  

2014. gada 27. martā Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) praktiskās biznesa izglītības  biedrība Junior Achievement Latvija (JAL) parakstīja sadarbības līgumu ar Rīgas Valsts 3. ģimnāziju, Jelgavas Spīdolas ģimnāziju, Valmieras tehnikumu un Liepājas Valsts tehnikumu par dalību trīs gadu ilgā Eiropas Komisijas projektā, kura mērķis ir izstrādāt rekomendācijas uzņēmējdarbības izglītības politikas veidošanai Latvijā, lai veicinātu uzņēmējspēju attīstīšanu jauniešiem jau skolas vecumā.

Projekta ietvaros plānots pētīt uzņēmējdarbības izglītības ietekmi četrās izvēlētajās vizspārizglītojošajās un profesionālajās izglītības iestādēs, iesaistot projektā ne vien pašus skolēnus, bet arī viņu skolotājus un vecākus. Latvijā projektā piedalīsies Rīgas Valsts 3. ģimnāzija, Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, Valmieras tehnikums un Liepājas Valsts tehnikums. Šīs skolas tika izvēlētas, jo tajās kā JAL dalībskolās vismaz piecus gadus tiek sekmīgi īstenota JAL Skolēnu mācību uzņēmumu programma (SMU), kas tiek uzskatīta par vienu no efektīvākajām praktiskās uzņēmējdarbības izglītības metodēm.

Savukārt projekta piektā izglītības iestāde ir Rēzeknes Valsts ģimnāzija, kurā JAL SMU programma nav ieviesta un tāpēc tā ir izvēlēta, lai salīdzinātu pētījuma rezultātā iegūtos datus starp skolām ar un bez praktiskās uzņēmējdarbības izglītības programmām.

Projekta gaitā veiktās katras valsts nacionālās stratēģijas, izglītības satura un instrumentu, skolotāju apmācību un novērtējuma sistēmas analīze kalpos par bāzi modeļa izveidei, kas paredzēs mehānismus uzņēmējdarbības izglītības ieviešanai vispārizlītojošajās skolās. 

Projekta konsorcijā, ko vada Junior Achievement-Young Enterprise Europe līdzās strādās Izglītības ministrijas piecās valstīs – Flandrija, Igaunija, Itālija, Somija - un Latvijā tā būs Izglītības un zinātnes ministrija, tāpat pētniecības institūti Norvēģijā, Dānijā un  Horvātijā, kā arī katras projekta dalībvalsts Junior Achievement vietējā organizācija.

Prezentācija par projektu 

Projekta lapa angļu valodā

Par projekta aktualitātēm lasi šeit:

 

PROJEKTA PĒTĪJUMA REZULTĀTI


 
© Junior Achievement - Young Enterprise Latvija. Visas tiesības aizsargātas.