Starptautiskie projekti

JA Latvija piedalās dažādos starptautiskos projektus, lai sniegtu savu dalībskolu un partneraugstskolu vadības pārstāvjiem, mācībspēkiem, studentiem un skolēniem iespēju iegūt starptautisku pieredzi, plašākas zināšanas un jaunas prasmes un kopīgi strādātu pie uzņēmējdarbības izglītības ietekmes uz jauniešu nākotnes prasmēm, konkurētspēju un izglītību kopumā. Zemāk uzskaitīti projekti, kuros iesaistīta JA Latvija. 

ICEE projekts

Innovation Cluster for Entrepreneurship Education (ICEE) ir jauns ERASMUS+ finansēts trīs gadus ilgs starptautisks pētniecības projekts, ko organizē Junior Achievement Europe sadarbībā ar 4 izglītības ministrijām Igaunijā, Somijā, Itālijā un Latvijā, kā arī valsts aģentūru Enterprise Flanders, kas pārstāv Izglītības ministriju Flandrijā, Beļģijā. Pētījumā iesaistīti 3 pētniecības institūti un 5 valstu JA organizācijas, to skaitā Junior Achievement Latvia. 

Vairāk informācijas: icee-eu.eu

 

GREENT projekts

Junior Achievement Bulgārija sadarbībā ar Junior Achievement organizācijām Latvijā, Norvēģijā, Rumānijā un Grieķijā izstrādā plaša mēroga starptautisku projektu GREENT (zaļš + uzņēmējdarbība). Projekts vērsts uz zaļās uzņēmējdarbības izglītību skolās vidusskolas vecuma jauniešiem. GREENT ir finansēts ERASMUS+ starptautisks pētniecības projekts, kura izstrādei paredzēti divi gadi. Projekta laikā tiks organizēta zaļās uzņēmējdarbības nometne, bet noslēgumā, 2017.gada otrajā pusē, starptautiska skolotāju konference.

Vairāk informācijas: greentproject.eu

 

Central Baltic Student Enterprises without Borders

Projekts "Central Baltic Student Enterprises without Borders" (CBEwB) ir projekts, kura mērķis ir veicināt starptautisku skolēnu uzņēmumu veidošanos, iesaistot 4 valstu (Igaunija, Latvija, Somija, Zviedrija) skolēnus, kuri izveido 3 gadu laikā 50 kopuzņēmumus, kā arī skolotāju - konsultantu  apmācība, lai  koordinētu skolēnu darbošanos.

Vairāk informācijas: centralbaltic.eu

 

Enterprise without Borders

Kļūstiet starptautiski ar savu Skolēnu mācību uzņēmumu - ar programmu Enterprise without Borders ® skolēni var veidot kopuzņēmumus ar citu valstu skolēniem, tāpat arī skolotāji var veidot kopprojektus vairāku valstu starpā. EwB platforma ļauj komunicēt savā starpā un iegūt jaunus partnerus.  

Vairāk informācijas: jaewb.org

 

International Student Company Festival and Teacher Conference

Starptautiskais Skolēnu mācību uzņēmumu festivāls un Skolotāju konference ir viens no lielākajiem starptautiskajiem gadatirgiem Eiropā, ko katru gadu rīko JA Latvija Rīgā aprīļa sākumā. Festivālā pulcējas no 80 līdz 100 SMU no Eiropas un citām pasaules daļām, kopumā piedaloties līdz 500 pasākuma dalībniekiem. 10-15 SMU ir no Latvijas. Tas ir starptautisks konkurss, kas dod vidusskolēniem iespēju attīstīt savu biznesu un salīdzināt tā konkurētspēju ar citu valstu labākajiem SMU. Latvijas labākie SMU iegūst starptautiskus kontaktus un pieredzes apmaiņu, kā arī skolotāju konferencē notiek starptautiska ekonomikas skolotāju pieredzes apmaiņa.

Vairāk informācijas: iscflatvia.com

© Junior Achievement - Young Enterprise Latvija. Visas tiesības aizsargātas.