TITAN 

biznesa strātēģiskā spēle tiešsaistē!

Sacenšoties intensīvajā online Holo-Generator tirgū (nākotnes personalizētais portatīvais dators), skolēni pielieto visas iegūtās zināšanas un iemaņas, lai pierādītu, ka viņu firma ir labāka, spēj izkonkurēt jebkuru citu un veiksmīgi atnest peļņu uzņēmuma dalībniekiem.

JA TITAN simulācija ļauj ikvienam iejusties vadītāja lomā – mēs esam 2035. gadā, katram skolēnam ir sava firma, kuru iespējams attīstīt pēc pašu vēlmes, tirgojot Holo-Generator.

Titan spēles pamatā ir 1980. gadā izgudrotā MESE spēle (Management and Economics Simulation Exercise - ekonomikas un vadības simulācijas datorspēle). Gan MESE, gan Titan ir guvis plašu atbalstu skolotāju un skolēnu vidū visā pasaulē kā viens no labākajiem veidiem, kas ne tikai iemāca ekonomikas un biznesa vadības teoriju, bet arī māca pielietot to praksē! Pieņemot veiksmīgus biznesa attīstības lēmumus, katrs no spēlētajiem var virzīt uzņēmumu uz uzvaru. Ja tomēr gadās kļūdīties, labāk lai tas notiek spēles laikā, nevis vadot savu kompāniju dzīvē!

JA TITAN simulācijas spēles NOLIKUMS

Spēles gaita! Spēlē aicināti piedalīties JA Latvija dalībskolu skolēni, veidojot komandas 2-4 cilvēku sastāvā. Spēle ir sadalīta pa ceturkšņiem, un katrā no tiem skolēni veic informācijas analīzi un pieņem lēmumus par ražojamās produkcijas apjomu, produkta cenu, mārketinga aktivitātēm, attīstību un modernizāciju, kā arī investīcijām.

Kā uzvarēt? Veiksmīgākais uzņēmums spēlē JA TITAN tiek noteikts pēc panākumu indeksa (Performance Index), ko veido pieci rādītāji: nesadalītā peļņa (50 %), pieprasījuma potenciāls (20 %), piedāvājuma potenciāls (10 %), tirgus daļa (10 %) un attīstība (10 %).

Biznesa simulācijas spēles JA TITAN Latvijas čempionāta uzvarētājiem TALLINK Latvija dāvina kruīzu uz Stokholmu.

 

"TITAN biznesa stratēģiskā spēle ir  lieliska iespēja jauniešiem apgūt ekonomiku un biznesa vadību ar simulācijas spēles palīdzību starptautiskā atmosfērā, kā arī smelties lielisku pieredzi un paplašināt savu redzesloku. Šobrīd Latvijai vajag daudz jaunu un enerģijas pilnu uzņēmēju. TITAN – tā ir iespēja iejusties uzņēmuma vadītāja lomā un pārbaudīt sevi virtuālā uzņēmuma vadīšanā!”

Claudio A.Rivera, Ph.D.
RTU Rīgas Biznesa skolas bakalaura programmas direktors

TITAN Latvijā tiek īstenots sadarbībā ar

 


 
© Junior Achievement - Young Enterprise Latvija. Visas tiesības aizsargātas.