JA Latvija ir viens no 37 Junior Achievement WorldwideⓇ tīkla biedriem kopš 1991. gada. Eiropas Komisija atzinusi JA Latvija par vienīgo pozitīvo iniciatīvu Latvijā. kas ilgtermiņā un metodiski nodrošina jauniešiem uzņēmējdarbības izglītību. JA Latvija katru gadu nodrošina Eiropā aprobētu un Latvijas vajadzībām pielāgotu praktiskās biznesa izglītības programmu pieejamību aptuveni 60 000 skolēnu visā Latvijā, visos izglītības līmeņos. Biedrība nodrošina savu dalībskolu skolotājiem kvalifikācijas paaugstināšanas un tālākizglītības programmas gan Latvijā, gan ārzemēs.

  

 

 

 Junior Achievement Latvija veicina uzņēmīgas, pārmaiņām gatavas un nākotni izaicinošas paaudzes veidošanos, kas aktīvi iesaistīsies sabiedrībai būtiskos procesos un uzņemsies atbildību par valsts attīstību.

 

 
© Junior Achievement - Young Enterprise Latvija. Visas tiesības aizsargātas.