Par programmu un mācību metodi

„Skolēnu mācību uzņēmums”

 

Skolēnu mācību uzņēmums (SMU) ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. SMU nav juridiska statusa – tos pārstāv Junior Achievement  Latvija un skola. SMU konsultē un atbalsta SMU konsultanti/biznesa konsultanti.

SMU mācību metodes mērķis – SMU mācību metode ir interaktīva mācību metode, kura vērsta uz apzinātu, mērķtiecīgu visu iesaistīto pušu mijiedarbību un līdzdarbošanos. SMU mācību metode ietekmē mācību satura attīstību, kas paver lielas improvizācijas iespējas pedagogam un skolēnam. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir atzinusi šo mācību metodi un rekomendē to izglītības iestādēm kā uzņēmējspējas attīstošu un pilnveidojošu mācību metodi.

SMU programmas mērķis – jaunas uzņēmēju paaudzes un nozares ekspertu izglītošana, mācību procesā sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi.

SMU statuss – SMU nav juridiska statusa, reģistrācija un uzskaite notiek JA Latvija. Ikdienas darbības uzraudzība notiek izglītības iestādē SMU skolotāja – konsultanta vadībā. Attiecībā uz nodokļu likumu piemērošanu Skolēnu mācību uzņēmuma gadījumā atbildīgs ir JA Latvija.

Ja SMU nav reģistrēts kopējā SMU reģistrā un nav noslēgts sadarbības līgums ar JA Latvija par JA Latvija programmu izmantošanu mācību procesā, JA Latvija neuzņemas atbildību par Skolēnu mācību uzņēmuma darbību. Šādā gadījumā atbildība par nodokļu likuma piemērošanu un citos darījumos uzņemas izglītības iestāde.

Skolēnu mācību uzņēmumu veidošanu efektīvu mācību metodi uzņēmējdarbības izglītībā Latvijā atzīst Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija.

SMU darbības laikā ir iespējams piedalīties gadatirgos un festivālos, kur SMU būs iespēja prezentēt un pārdot savu produktu, skolēniem - iepazīties ar jauniem draugiem. Ja SMU būs iekļuvis labāko Latvijas SMU vidū, tad skolēniem būs iespēja piedalīties Latvijas SMU finālā un nokļūt Eiropas SMU finālā. Tad, kad mācību gads tuvosies beigām, uzņēmums būs jālikvidē. Tas nozīmē, ka uzņēmuma darbības laiks būs beidzies. Tad SMU ir jāsagatavo likvidācijas dokumenti, kas sastāv no atskaitēm par SMU darbību.

Veidojot SMU, skolēns iegūst:

▲    zināšanas uzņēmējdarbībā;

▲    pārdošanas prasmi;

▲    prezentēšanas prasmi;

▲    zināšanas par finanšu analīzi;

▲    prasmi plānot savas finanses;

▲    prasmi darboties komandā;

▲    nozīmīgus biznesa kontaktus un piedāvājumus;

▲    iespēju parādīt savas spējas un prasmes citiem;

▲    pieredzi ļoti daudzās dzīves jomās (saskarsmē, organizēšanā);

▲    ierakstu CV;

▲    starptautisku pieredzi un draugus visā pasaulē;

▲    savu peļņu;

▲    uzvaras „garšu”;

▲    iespēju iegūt apmaksātu studiju vietu Biznesa augstskolā Turība;

▲  iespēju iegūt JA Latvija sertifikātu, kas dod priekšrocības, iestājoties vairākās augstskolās.


 
© Junior Achievement - Young Enterprise Latvija. Visas tiesības aizsargātas.