Skolēnu mācību uzņēmuma (SMU)

darbība (4.-9.kl.)

Skolēnu mācību uzņēmuma (SMU) darbības ilgums ir no 4 - 9 mēnešiem. Ja SMU produkts ir sezonāls un darbības iespēja ir vasarā vai kādu citu iemeslu dēļ ir nepieciešams SMU darbību pagarināt, tad to ir iespējams izdarīt, uzrakstot iesniegumu, norādot pamatotu iemeslu. Iesniegums ir jāsūta uz e-pastu airita@jal.lv.

Visa SMU darbības laikā ir jāstrādā gan pie SMU kopējās, gan produkta attīstības.

Visiem Skolēnu mācību uzņēmumiem ir iespēja piedalīties Skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgos, gan vietēja un reģiona, gan valsts mērogā. Vietēja un reģiona mēroga gadatirgus aicinām organizēt skolotājus (vairāk informāciju par Gadatirgu organizēšanu skatīt skolotāja jal.lv profilā). Valsts mēroga gadatirgu organizē JA Latvija. Vairāk par gadatirgiem, konkursiem, festivāliem skatīt sadaļā Aktualitātes.

Vislatvijas gadatirgos var piedalīties SMU, kurā ir vismaz 2 dalībnieki. Pēc gadatirgus ir jāaizpilda Gadatirgus atskaite, kura jāielādē SMU profilā. SMU darbības laikā ir jābūt iesniegtām vismaz 2 gadatirgus atskaitēm.

Tie SMU, kuri vēlas pieteikties nacionālajam finālam, savā SMU profilā pievieno Gada ziņojumu - atskaiti par SMU gada laikā sasniegto (informāciju par SMU, produkta/pakalpojuma aprakstu un īsu SMU darbības kopsavilkumu). Finālam rekomendējam pieteikties SMU, kas ir dažādu gadatirgus nomināciju uzvarētāji vai laureāti. Visi nepieciešamie dokumenti SMU pilnvērtīgai darbībai pieejami skolēna un skolotāja profilā vai elektroniskajā rokasgrāmatā.

GADATIRGUS NOLIKUMS 2017./2018.m.g.

Savu produkciju SMU ir tiesības pārdot gan SMU gadatirgos, gan ārpus tiem, piedaloties izstādēs, pieņemot pasūtījumus u.c. SMU ir jāpiedalās vismaz 3 gadatirgos (gan skolas, reģiona, valsts mēroga).

Regulāri apkopojamie dokumenti:

▲    ieņēmumu/izdevumu orderi/čeki,

▲     gadatirgus atskaites,

▲    rēķini,

▲    līgumi,

▲    reklāmas materiālu paraugi, aptaujas anketas, fotogrāfijas u.c.


 
© Junior Achievement - Young Enterprise Latvija. Visas tiesības aizsargātas.