​                               

Spējīgas ekonomikas pamatā ir spēja domāt un rīkoties ilgtermiņā. Tāda piemīt tikai cilvēkiem, kuri kopš bērnības raduši izprast savas rīcības sekas, rēķināties ar citiem, darboties patstāvīgi un nenogurstoši domāt, ko uzlabot gan savā, gan apkārtējo dzīvē.

Daudz kas no minētā atkarīgs no audzināšanas ģimenē, tomēr gan formālajai, gan neformālajai izglītībai ir liela loma mērķtiecīgu jauniešu nākotnes veidošanā.

Latvijas Darba devēju konfederācijai ir liels gandarījums sadarboties ar "Junior Achievement Latvija", kas organizē gan ikgadējo Ēnu dienu, gan Skolēnu mācību uzņēmumu programmu, gan citas nozīmīgas aktivitātes.

Uzskatu, ka ikviens jaunietis, kurš izmēģinājis savus spēkus uzņēmējdarbībā, neatkarīgi no tālākās karjeras izvēles, ir vērtīgs ieguvums Latvijas ekonomikai.

Aicinu uzņēmējus atbalstīt "Junior Achievement Latvija" norises un skolas - aktīvi izmantot izstrādāto metodiku jauniešu izglītošanā.

LĪGA MEŅĢELSONE

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore

© Junior Achievement - Young Enterprise Latvija. Visas tiesības aizsargātas.