Par uzņēmēju kļūst, nevis piedzimst!

JA Latvija aicina - kļūsti par JA Latvija dalībskolas krustvecāku un veidosim jauno uzņēmēju paaudzi kopā!

Statistika

Skolēnu mācību uzņēmums (SMU) ir praktiskās uzņēmējdarbības mācību metode, ko JA Europe tīkla biedri veiksmīgi praktizē 37 Eiropas valstīs. Programma attīsta jauno uzņēmēju paaudzi, kas ir būtiska tautsaimniecības attīstībā.

Latvijā to ieviesa 1991.gadā un pēdējos gados tā kļuvusi īpaši populāra. Aizvadītajā mācību gadā reģistrēti 872 skolēnu mācību uzņēmumus, kas ir 3052 uzņēmējdarbības programmā iesaistījušies jaunieši. Programmas dalībnieki 2014./2015. m.g., SMU Simple+ , Eiropas mēroga finālā ieguva 2. vietu.

JA Latvija aptaujā (2010) 45% SMU programmas dalībnieku vecumā no 18 – 25 gadiem atzinuši, ka plāno veidot savu uzņēmumu. Eiropas pētījums liecina, ka 15% SMU dalībnieku arī uzsāk savu biznesu vecumā no 20 – 29 gadiem, bet 36% plāno to uzsākt tuvāko trīs gadu laikā.

Iespējas

JA Latvija programmas dod iespēju skolēniem no visiem Latvijas reģioniem:

▲    apgūt praktiskās biznesa izglītības programmas sociālo zinību mācību priekšmeta ietvaros un fakultatīvi

▲    apmeklēt praktiskos seminārus par uzņēmējdarbību un gūt iemaņas nodibināt un vadīt savus uzņēmumus;

▲    realizēt savas biznesa idejas jau skolas laikā un uzkrāt pieredzi, lai pēc programmu absolvēšanas (studiju laikā vai pēc studijām) spētu tālāk attīstīt savas biznesa idejas;

▲    saskatīt iespējas savā reģionā un nākotnē veidot jaunas darba vietas, tā veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstību un paaugstinot kopējo sabiedrības labklājību.

Aicinājums

JA Latvija aicina ikvienu juridisku vai fizisku personu (Pilsētas Domi, pašvaldību, Izglītības pārvaldi, uzņēmumu vai JA Latvija programmu absolventu), kam rūp Latvijas tautsaimniecības attīstība, atbalstīt biznesa izglītību Latvijas skolās savu iespēju robežās:

▲   ziedojot fondā naudas summu, kas nosedz skolas dalības maksu programmā. Dalības maksa JA Latvija programmā 2017./2018.mācību gadā vidusskolai ir 240 EUR, pamatskolai –  125 EUR.

Ziedotājs var izvēlēties, kuras skolas skolēniem dot iespēju padziļināti apgūt uzņēmējdarbības un ekonomikas jautājumus, vai dot šādu iespēju skolām, kas jau izrādījušas iniciatīvu piedalīties JA Latvija programmās.

Kā kļūt par skolas krustvecāku?

1. Aizpildiet Ziedojuma līgumu divos eksemplāros, līgumā norādot skolas nosaukumu, kuru vēlaties atbalstīt;

2. Abus līguma eksemplārus sūtiet uz JA Latvija biroju, tā adrese - Ūdens iela 12-21, Rīga, LV-1007;

3. JA Latvija apstiprinātu Ziedojuma līguma eksemplāru saņemiet uz Jums norādīto pasta adresi/JA Latvija noslēdz līgumu ar Ziedojuma līgumā norādīto mācību iestādi;

4. Veiciet ziedojumu, maksājuma uzdevumā norādot JA Latvija piešķirto Līguma numuru/Ziedojuma līgumā norādītā mācību iestāde oficiāli kļūst par JA Latvija dalībskolu.

 ▲ kļūstot par Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) padomdevēju/mentoru– biznesa konsultantu un sniedzot jaunajiem uzņēmējiem konsultācijas klātienē biedrības rīkotos semināros, nometnēs, gadatirgos – izstādēs u.c. jomās, kurās SMU dalībniekiem nepieciešams padoms, – biznesa plāna veidošana, mārketings, grāmatvedība, personālvadība, finanšu plānošana, ražošana u.c.

Procedūra: pieteikumu konsultatīvi atbalstīt Skolēnu mācību uzņēmumus sūtiet uz uz e-pastu jal@jal.lv

Dalībskolu lojalitātes programma

Skolas, kuras bez pārtraukuma ir bijušas JA Latvija dalībskolas 5 gadus un ilgāk, saņem atlaidi 10% JA Latvija dalībskolu gada maksai.

2016./2017. mācību gada lojalitātes programmā iekļauto mācību iestāžu saraksts

▲       Ziedojuma līgums lojalitātes programmā iekļautajai pamatskolai

▲       Ziedojuma līgums lojalitātes programmā iekļautajai vidusskolai

Skolu Krustvecāka ieguvumi:

▲   dalības iespēja noslēguma konkursa Gada labākais ekonomikā 2017 apbalvošanas ceremonijā;

▲   dalības iespēja Ēnu dienas projektā – investīcijas nākotnes biznesa partneros un darbiniekos;

▲   sabiedrības atzinība par sociāli atbildīgu rīcību kopējas izaugsmes vārdā;

▲   iespēja atstāt pozitīvu iespaidu uz jauniešu un konkrēta reģiona ekonomisko izaugsmi nākotnē;

▲  tiesības saņemt ziedotāja uzņēmuma nodokļa atlaides saskaņā ar LR likuma “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” 20. pantu un LR Valsts ieņēmuma dienesta 2014. gada 16. jūnija lēmumu Nr.8.5-11/L-16156 „Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai Junior Achievement – Young Enterprise Latvija"

Sīkāku informāciju iespējams iegūt, sazinoties ar JA Latvija valdes priekšsēdētāju Jāni Krievānu, e-pasts: janis@jal.lv .

Īpaši JA Latvija aicina vecākus atbalstīt savu bērnu dalību JA Latvija programmās. Ieguvumi no darbošanās būs gan vecākiem – jauno uzņēmēju pienesums ekonomikas attīstībā - , gan pašiem jauniešiem: stabilitāte, brīvība un ienākumi nākotnē.

Aiva Vīksna

Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidente, izdevniecības "Lietišķās informācijas dienests” izpilddirektore Aiva Vīksna: „Atbalstīt skolas – tā jau ir vairāku gadu apzināta rīcība. Gan es personīgi, gan mana ģimene, gan mans uzņēmums "Lietišķās informācijas dienests" to dara ilglaicīgi, jo mēs esam par to, lai Latvijā būtu vairāk uzņēmīgu cilvēku. Esmu atbalstījusi personīgi arī savas dzimtās pilsētas Gulbenes novada valsts ģimnāziju. Es domāju, ka mums ikkatram, kuram ir iespēja, vajadzētu atbalstīt savu dzimto skolu, sava novada jauno paaudzi, dodot viņiem makšķeri. Mēs nevaram stāvēt malā un vienaldzīgi noskatīties, kā talantīgākie aizplūst prom no mūsu dzimtajām mājām, radot darba vietas svešā zemē.”  


 
© Junior Achievement - Young Enterprise Latvija. Visas tiesības aizsargātas.