Sertifikāts sniedz priekšrocības un tiek pozitīvi vērtēts šādās Latvijas augstskolās: Latvijas Universitātē*, Riga Business School, Biznesa augstskolā Turība**, Rīgas Ekonomikas augstskolā, Banku Augstskolā***, Vidzemes Augstskolā, Daugavpils Universitātē. 

*Latvijas Universitāte sniedz iespēju saņemt studijas maksas atlaidi (50% apmērā no pirmā studiju gada studiju maksas LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes bakalaura vai profesionālā bakalaura studiju programmās) skolēnam, kurš uzrādīs vispārējās vidējās izglītības apliecinošu atestātu, centralizēto eksāmenu rezultātus latviešu valodā un matemātikā, kā arī Biedrības JA Latvija izsniegto sertifikātu (izsniegtu 12. klases skolēnam 2018. gadā). Minētās tiesības var izmantot 3 gadu laikā no sertifikāta saņemšanas brīža.

** Biznesa augstskola Turība sniedz iespēju skolēnam, uzrādot vispārējās izglītības apliecinošu diplomu, centralizēto eksāmenu rezultātus latviešu valodā un matemātikā (maināms pēc augstskolu noteikumiem) un JA Latvija iegūtu sertifikātu (izsniegtu 12. klases skolēnam 2018. gadā), saņemt studijas maksu atlaidi 50% apmērā pirmajā studiju gadā Biznesa augstskolas Turība bakalaura un profesionālā bakalaura studiju maksas programmās.

***Banku augstskola sniedz iespēju skolēnam, uzrādot vispārējās izglītības apliecinošu diplomu, centralizēto eksāmenu rezultātus latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā un JA Latvija iegūtu sertifikātu (izsniegtu 12. klases skolēnam 2018. gadā), saņemt studiju maksas atlaidi 10% no pirmā semestra maksas visās 1. līmeņa un profesionālā bakalaura studiju programmās. Minētās tiesības var izmantot 3 gadu laikā no sertifikāta saņemšanas brīža.

 

JA Latvija Sertifikātu iegūšanas Nolikums 2018

JA Latvija sertifikāta saņemšanai skolotājam/konsultantam jāaizpilda Sertifikāta pieteikuma veidlapa

Sagatavoto informāciju ar atzīmi JA Latvija sertifikāts sūtīt uz e-pastu jal@jal.lv (Svarīgi! E-pasts drīkst būt sūtīts vienīgi no skolotāja/konsultanta e-pasta). 
 

© Junior Achievement - Young Enterprise Latvija. Visas tiesības aizsargātas.