Līderu programma ir trīs meistarklašu un atbalsta tikšanās cikls, kuru laikā tiek apgūta projektu vadība, laika plānošana, saviesīga sarunu māksla, mediju treniņš, uzņēmējdarbības veidošanas pamati u.c. prasmes. 

Viena mācību gada laikā Līderu programmas dalībnieki ciešā sadarbībā ar mentoru un kouču īsteno savu projekta ideju, lai pilnībā apzinātu un nākotnē īstenotu savu līdera potenciālu.

TOPOŠAIS LĪDERIS plāno, attīsta un īsteno savu projekta ideju;
MENTORS ar savu pieredzi iedvesmo un iedrošina jaunieti īstenot savu potenciālu;
KOUČS atbalsta, palīdz noturēt fokusu uz mērķiem un veicina katra līdera potenciāla apzināšanos un attīstību;
JA LATVIJA nodrošina vidi, kas attīsta un pilnveido jaunieša līderības kompetences.

                                            

 

 

© Junior Achievement - Young Enterprise Latvija. Visas tiesības aizsargātas.