Kļūsti par JA Latvija dalībskolu!

 

JA Latvija piedāvātās mācību metodes dod iespēju apgūt praktiski Izglītības un Zinātnes ministrijas (IZM) mācību priekšmetu programmās iekļautos teorētiskos jautājumus, ļaujot skolēniem saskatīt akadēmisko zināšanu pielietojamību reālajā dzīvē.

Biedrības Junior Achievement Latvija (JA Latvija) praktisko mācību programmu īstenošana Latvijas skolās 25 gadu darbības laikā pierādījušas sevi kā vienu no efektīvākajām mācību metodēm skolēnu un skolotāju uzņēmējspēju un prasmju attīstīšanā.

87% skolotāju Eiropā iesaka Junior Achievement mācīšanas metodes saviem kolēģiem. 2/3 skolēnu atzīst, ka Junior Achievement programmas padara skolu daudz interesantāku un iedvesmojošāku – programmas pozitīvi izmaina jauniešu attieksmi pret mācībām, jo uzskatāmi demonstrē saistību starp teoriju un praksi. 

JA Latvija piedāvājums skolām 2018./2019. m.g.

Par sadarbību ar JA Latvija un dalību Eiropas finālā, atbalstot savu audzēkņu veidoto SMU EasyDo, stāsta Rīgas 3. ģimnāzijas direktors Andris Priekulis:

„Vēlreiz pārliecinājos, cik svarīgi vienlaikus ar citām kompetencēm skolēnos attīstīt uzņēmējspējas. Man ir ārkārtīgi liels gandarījums redzēt, ka latviešu dalībnieki it nemaz neatpaliek no Eiropas līmeņa un kvalitātes ziņā pat ierindojas tā augšgalā! JA Latvija ir ļoti patīkams skolas partneris – biedrībai ir instrumenti, resursi, cilvēkresursi un sadarbības partneri, kas sniedz skolēnu izglītībai tādu pievienoto vērtību, ko pati skola nekad nevarēs nodrošināt!

Līgumu slēgšana jaunajam mācību gadam notiek no 1.  augusta līdz 1. decembrim!

  Skolas dalības maksa vienam mācību gadam
slēdzot līgumu līdz 01.11.2018. slēdzot līgumu pēc 01.11.2018.
Pamatskolām 125.00 EUR + PVN 155.00 EUR + PVN
Vidusskolām, profesionālām skolām 240.00 EUR + PVN 270.00 EUR + PVN

Svarīgi! Katru nākamo mācību gadu līgums jāslēdz atkārtoti, izņemot mācību iestādes, kuras ir noslēgušas sadarbības līgumu uz 3 mācību gadiem (atkārtots līgums jāslēdz pēc līgumā norādītā termiņa beigām)!

Sadarbības līgums vispārizglītojošām skolām vienam mācību gadam (aizpildāms ar roku)

Sadarbības līgums vispārizglītojošām skolām 3 mācību gadiem (aizpildāms ar roku)

Kāpēc izdevīgi slēgt Sadarbības līgumu uz 3 mācību gadiem?

  • nākamajos 2 mācību gadus Sadarbības līgums atkārtoti nav jāslēdz;
  • nemainīga dalības maksa;
  • dalības maksu veic par katru mācību gadu atsevišķi, saņemot rēķinu jaunā mācību gada sākumā;
  • laužot līgumu, nav soda sankciju.

Dalībskolu lojalitātes programma

Skolas, kuras bez pārtraukuma ir bijušas JA Latvija dalībskolas 5 gadus un ilgāk, saņem atlaidi 10% JA Latvija dalībskolu gada maksai.

2016./2017. mācību gada lojalitātes programmā iekļauto mācību iestāžu saraksts

Līguma slēgšanas kārtība

       1.   Aizpildiet atbilstošo Sadarbības līgumu un izdrukājiet to divos eksemplāros;

2.   Skolas direktors paraksta un apzīmogo abus eksemplārus;

3.   Abus eksemplārus sūtiet pa pastu uz JA Latvija biroju, adrese: Rīgā, Ūdens iela 12-21, LV-1007;

4.   Saņemot līgumu, JA Latvija tam piešķir Līguma numuru, to paraksta un ievada skolu JA Latvija datubāzē;

       5.   JA Latvija nosūta dalībskolas līguma eksemplāru kopā ar rēķinu uz skolas norādīto adresi;

6.   Skola apmaksā rēķinu un ir pilntiesīga JA Latvija dalībskola;

7.   Pēc Sadarbības līguma noslēgšanas un rēķina apmaksas skolotājs vai konsultants reģistrējas www.jal.lv mājas lapā un gūst piekļuvi JA Latvija mācību materiāliem un   programmu nolikumiem.

Ja vēlaties kļūt par JA Latvija dalībskolu, bet Jūsu skola nevar samaksāt dalības maksu, aicinām vērsties pie Jūsu skolas absolventiem, novada un pilsētas uzņēmējiem, Jūsu pašvaldības, skolēnu vecāku padomes un aicināt kādu no iepriekš minētajiem kļūt par Skolas Krustvecāku.

JA Latvija piedāvā konsultācijas Skolas krustvecāku piesaistē. Konsultācijas saņemšanai lūdzu rakstīt uz e-pastu - jal@jal.lv

© Junior Achievement - Young Enterprise Latvija. Visas tiesības aizsargātas.